بایگانی کمیته آموزش

برگزاری کارگاه مجازی با عنوان “چگونه یک مقاله کتابسنجی برای مجلات معتبر بین‌المللی بنویسیم؟”

انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران کارگاه مجازی با عنوان “چگونه یک مثاله کتابسنجی برای مجلات معتبر بین‌المللی بنویسیم؟” را در روز پنجشنبه ۲۲ آبان

ادامه مطلب

چهاردهمین برنامه زنده آموزشی “قطب نمای آموزش” انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی ایران با عنوان “روش های نمونه گیری در پژوهش” برگزار شد

چهاردهمین برنامه زنده آموزشی”قطب نمای آموزش” انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی ایران در روز سه شنبه مورخ ۶ آبان ماه ۱۳۹۹ ساعت ۲۱ الی

ادامه مطلب

سیزدهمین لایو آموزشی با عنوان “قطب نمای آموزش” با موضوع “مرور سیستماتیک (نظام مند) در پژوهش های دانشگاهی” برگزار شد

سیزدهمین برنامه زنده انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران با موضوع “مرور سیستماتیک (نظام مند) در پژوهش های دانشگاهی” با حضور سرکارخانم دکتر پورنقی و

ادامه مطلب

برگزاری چهاردهمین برنامه لایو آموزشی با عنوان “قطب نمای آموزش(۱۴)” با موضوع “روش های نمونه گیری در پژوهش”

برگزاری چهاردهمین لایو آموزشی با عنوان قطب نمای آموزش(۱۴) با موضوع روش های نمونه گیری در پژوهش در صفحه اینستاگرام انجمن علمی کتابداری و اطلاع

ادامه مطلب