بایگانی کمیته آموزش

برگزاری بیست‌ویکمین برنامه زنده آموزشی با عنوان “قطب‌نمای آموزش(۲۱) با موضوع “روش ردیابی چشم در حوزه تعامل انسان و رایانه”

انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران قطب‌نمای آموزش (۲۱) را با عنوان “روش‌ ردیابی چشم در حوزه تعامل انسان و رایانه” با تدریس و ارائه

ادامه مطلب

گزارش بیستمین برنامه زنده آموزشی “قطب نمای آموزش” با موضوع “روش‌های پژوهش و ارزیابی در حوزه تعامل انسان با رایانه”

بیستمین برنامه زنده آموزشی” قطب‌نمای آموزش” انجمن علمی کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران با عنوان “روش‌های پژوهش و ارزیابی در حوزه تعامل انسان با رایانه” برگزار

ادامه مطلب

برگزاری بیستمین برنامه زنده آموزشی با عنوان “قطب نمای آموزش(۲۰)” با موضوع “روش‌های پژوهش و ارزیابی در حوزه تعامل انسان با رایانه”

انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران قطب نمای آموزش (۲۰) را با عنوان “روش‌های پژوهش و ارزیابی در حوزه تعامل انسان با رایانه” با تدریس

ادامه مطلب

گزارش کارگاه مجازی با عنوان “کاربرد آمار در علم اطلاعات و دانش شناسی با استفاده از نرم افزار SPSS “

کارگاه “کاربرد آمار در علم اطلاعات و دانش شناسی با استفاده از نرم‌افزار SPSS“  با تدریس جناب آقای دکتر محسن نوکاریزی، استاد تمام دانشگاه فردوسی

ادامه مطلب