بایگانی اطلاعیه‌های عضویت

حق عضویت‌های جدید در انجمن علمی کتابداری و اطلاع‌رسانی به تصویب رسید

بر اساس اعلام خزانه‌داری انجمن، در جلسه ۱-۱۸۰ هیات مدیره انجمن علمی کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران که روز ۲۳ فروردین ماه ۱۳۹۴ در محل دفتر انجمن برگزار شد، قیمت‌هایجدید عضویت در انجمن به شرح زیر به تصویب رسید.

ادامه مطلب

اطلاعیه عضویت در انجمن

از اعضاء محترمی که تاکنون فرصت نکرده اند عضویت خود را تمدید نمایند درخواست می شود در اسرع وقت این کار را انجام دهند (مهلت تا پایان تیرماه ۱۳۹۳).

ادامه مطلب