بایگانی کمیته آموزش

برگزاری بیست‌ویکمین برنامه زنده آموزشی با عنوان “قطب‌نمای آموزش(۲۱) با موضوع “روش ردیابی چشم در حوزه تعامل انسان و رایانه”

انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران قطب‌نمای آموزش (۲۱) را با عنوان “روش‌ ردیابی چشم در حوزه تعامل انسان و رایانه” با تدریس و ارائه

ادامه مطلب

گزارش بیستمین برنامه زنده آموزشی “قطب نمای آموزش” با موضوع “روش‌های پژوهش و ارزیابی در حوزه تعامل انسان با رایانه”

بیستمین برنامه زنده آموزشی” قطب‌نمای آموزش” انجمن علمی کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران با عنوان “روش‌های پژوهش و ارزیابی در حوزه تعامل انسان با رایانه” برگزار

ادامه مطلب

برگزاری بیستمین برنامه زنده آموزشی با عنوان “قطب نمای آموزش(۲۰)” با موضوع “روش‌های پژوهش و ارزیابی در حوزه تعامل انسان با رایانه”

انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران قطب نمای آموزش (۲۰) را با عنوان “روش‌های پژوهش و ارزیابی در حوزه تعامل انسان با رایانه” با تدریس

ادامه مطلب

گزارش کارگاه مجازی با عنوان “کاربرد آمار در علم اطلاعات و دانش شناسی با استفاده از نرم افزار SPSS “

کارگاه “کاربرد آمار در علم اطلاعات و دانش شناسی با استفاده از نرم‌افزار SPSS“  با تدریس جناب آقای دکتر محسن نوکاریزی، استاد تمام دانشگاه فردوسی

ادامه مطلب

هجدهمین لایو آموزشی با عنوان “قطب نمای آموزش(۱۸)” با موضوع “چگونه مقاله برای نشریات بین المللی تدوین کنیم؟” برگزار شد

هجدهمین برنامه زنده آموزشی” قطب نمای آموزش” انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی ایران با عنوان “چگونه مقاله برای نشریات بین المللی تدوین کنیم؟“ برگزار

ادامه مطلب

برگزاری هجدهمین لایو آموزشی با عنوان “قطب نمای آموزش(۱۸)” با موضوع “چگونه مقاله برای نشریات بین المللی تدوین کنیم؟”

انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران قطب نمای آموزش (۱۸) را با عنوان “چگونه مقاله برای نشریات بین المللی تدوین کنیم؟” با تدریس و ارائه

ادامه مطلب