بایگانی روابط عمومی انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی

سخنرانی مسئول کمیته روابط بین الملل انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران در نشست تخصصی کمیته کتابخانه های عمومی ایفلا

نشست تخصصی کمیته کتابخانه‌های عمومی ایفلا 30سپتامبر 2020 (چهارشنبه 9 مهر 99) ساعت 15:30 برگزار خواهد شد. در اعلامیه این خبر از سوی ایفلا آمده

ادامه مطلب

برگزاری دهمین لایو آموزشی با عنوان “قطب نمای آموزش(11)” با موضوع “بایسته هایی در نگارش تعاریف مفهومی و عملیاتی، اهمیت و ضرورت پژوهش”

برگزاری دهمین لایو آموزشی با عنوان قطب نمای آموزش(11) با موضوع بایسته هایی در نگارش تعاریف مفهومی و عملیاتی، اهمیت و ضرورت در پژوهش در

ادامه مطلب