بایگانی روابط عمومی انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی

برگزاری چهاردهمین برنامه لایو آموزشی با عنوان “قطب نمای آموزش(14)” با موضوع “روش های نمونه گیری در پژوهش”

برگزاری چهاردهمین لایو آموزشی با عنوان قطب نمای آموزش(14) با موضوع روش های نمونه گیری در پژوهش در صفحه اینستاگرام انجمن علمی کتابداری و اطلاع

ادامه مطلب

ششمین لایو عمومی انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران با عنوان “کتاب های واقعیت افزوده برای کودکان و مشکلات نشر آن ها در ایران”

انجمن كتابداری واطلاع رسانی ايران ششمين هم اندیشی مجازی عمومی خود را به صورت زنده (لايو) برگزار مي كند. به دليل هم زماني با هفته

ادامه مطلب

دوازدهمین برنامه زنده آموزشی” قطب نمای آموزش”انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی ایران با عنوان “اعتبار در پژوهش های کیفی” برگزار شد.

دوازدهمین برنامه زنده آموزشی” قطب نمای آموزش” انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی ایران در روز سه شنبه مورخ سه‌شنبه 8 مهر 1399ساعت 21 الی

ادامه مطلب

یازدهمین برنامه زنده آموزشی “قطب نمای آموزش” انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی ایران با عنوان “بایسته‌هایی در نگارش تعاریف مفهومی و عملیاتی، اهمیت و ضرورت پژوهش” برگزار شد.

یازدهمین برنامه زنده آموزشی” قطب نمای آموزش” انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی ایران در روز سه شنبه مورخ سه‌شنبه 1 مهر 1399ساعت 21 الی

ادامه مطلب

هشتمین برنامه زنده آموزشی “قطب نمای آموزش” انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی ایران با عنوان “مصاحبه در پژوهش‌های دانشگاهی” برگزار شد.

هشتمین برنامه زنده آموزشی” قطب نمای آموزش” انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی ایران در روز سه شنبه مورخ سه‌شنبه 28 مرداد 1399ساعت 21 الی

ادامه مطلب