بایگانی روابط عمومی انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی

برگزاری کارگاه مجازی با عنوان “چگونه یک مقاله کتابسنجی برای مجلات معتبر بین‌المللی بنویسیم؟”

انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران کارگاه مجازی با عنوان “چگونه یک مثاله کتابسنجی برای مجلات معتبر بین‌المللی بنویسیم؟” را در روز پنجشنبه ۲۲ آبان

ادامه مطلب

چهاردهمین برنامه زنده آموزشی “قطب نمای آموزش” انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی ایران با عنوان “روش های نمونه گیری در پژوهش” برگزار شد

چهاردهمین برنامه زنده آموزشی”قطب نمای آموزش” انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی ایران در روز سه شنبه مورخ 6 آبان ماه 1399 ساعت 21 الی

ادامه مطلب

سیزدهمین لایو آموزشی با عنوان “قطب نمای آموزش” با موضوع “مرور سیستماتیک (نظام مند) در پژوهش های دانشگاهی” برگزار شد

سیزدهمین برنامه زنده انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران با موضوع “مرور سیستماتیک (نظام مند) در پژوهش های دانشگاهی” با حضور سرکارخانم دکتر پورنقی و

ادامه مطلب