مستندات

[accordion] [acc_item title=”اساسنامه‌ها”]

به استناد دویست و شصت و دومین مصوبه شورای انقلاب فرهنگی و آیین نامه اجرایی آن، انجمن کتابداری و و اطلاع رسانی ایران تشکیل گردید.

متن کامل اساسنامه انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران در ادامه مطلب قابل دریافت است. با توجه به اينكه برنامه استراتژيك هر مجموعه نشان دهنده اهداف بلند مدت، ماموريت ها و چشم انداز آن مجموعه مي‌باشد، براي آگاهي علاقه‌مندان به ماموريت‌ها و اهداف انجمن متن كامل برنامه استراتژيك انجمن كتابداري و اطلاع رساني ايران در ادامه قابل دريافت است.

پیوست‌ها:

[/acc_item]

[acc_item title=”نظام‌نامه‌ها، روش‌های اجرایی و دستورالعمل‌ها”]

در این بخش شما می‌توانید آخرین ویرایش نظام‌نامه‌ها، روش‌های اجرایی و دستورالعمل‌های مصوب انجمن را ببینید

پیوست‌ها:

[/acc_item]

[acc_item title=”اهداف و برنامه‌ها”]

به استناد دویست و شصت و دومین مصوبه شورای انقلاب فرهنگی و آیین نامه اجرایی آن، انجمن کتابداری و و اطلاع رسانی ایران تشکیل گردید.

متن کامل اساسنامه انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران در ادامه مطلب قابل دریافت است. با توجه به اينكه برنامه استراتژيك هر مجموعه نشان دهنده اهداف بلند مدت، ماموريت ها و چشم انداز آن مجموعه مي‌باشد، براي آگاهي علاقه‌مندان به ماموريت‌ها و اهداف انجمن متن كامل برنامه استراتژيك انجمن كتابداري و اطلاع رساني ايران در ادامه قابل دريافت است.

پیوست‌ها:

 http://congress.ilisa.ir/images/stories/file/NezamNameJayeze.pdf

[/acc_item]

[acc_item title=”برنامه‌ استراتژیک”]

به استناد دویست و شصت و دومین مصوبه شورای انقلاب فرهنگی و آیین نامه اجرایی آن، انجمن کتابداری و و اطلاع رسانی ایران تشکیل گردید.

متن کامل اساسنامه انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران در ادامه مطلب قابل دریافت است. با توجه به اينكه برنامه استراتژيك هر مجموعه نشان دهنده اهداف بلند مدت، ماموريت ها و چشم انداز آن مجموعه مي‌باشد، براي آگاهي علاقه‌مندان به ماموريت‌ها و اهداف انجمن متن كامل برنامه استراتژيك انجمن كتابداري و اطلاع رساني ايران در ادامه قابل دريافت است.

پیوست‌ها:

 

[/acc_item]

[/accordion]

آخرین اخبار