بایگانی کمیته برنامه‌ریزی و بهبود مستمر

ارزیابی

 [list type=”arrow” color=”#6B82A2″] [list_item]مدلی مناسب برای ارزیابی کتابخانه‌های و مراکز اطلاع‌رسانی[/list_item] [list_item]استفاده از مدل ارزيابي “بنياد كيفيت اروپا- كاف”در كتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رساني ايران[/list_item] [list_item]دسترس‌پذیری

ادامه مطلب

استاندارد‌سازی

 [list type=”arrow” color=”#6B82A2″][list_item] فراخوان نهاد کتابخانه های عمومی کشور برای طرح استاندارد کتابخانه های عمومی ایران [/list_item] [/list]  

ادامه مطلب

برنامه‌ریزی

 [list type=”arrow” color=”#6B82A2″][list_item] برنامه استراتژیک انجمن علمی کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران- 1393[/list_item] [/list]  

ادامه مطلب

درباره انجمن

[accordion] [acc_item title=”اساسنامه انجمن”] به استناد دویست و شصت و دومین مصوبه شورای انقلاب فرهنگی و آیین نامه اجرایی آن، انجمن کتابداری و و اطلاع رسانی

ادامه مطلب

کمیته برنامه‌ریزی و بهبود مستمر

[accordion] [acc_item title=”معرفی کمیته برنامه‌ریزی و بهبود مستمر”] کمیته برنامه‌ریزی و ارزشیابی انجمن در  جلسه هیات مدیره انجمن علمی کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران دوره چهارم در

ادامه مطلب

مستندات

[accordion] [acc_item title=”اساسنامه‌ها”] به استناد دویست و شصت و دومین مصوبه شورای انقلاب فرهنگی و آیین نامه اجرایی آن، انجمن کتابداری و و اطلاع رسانی ایران

ادامه مطلب