بایگانی کمیته روابط‌عمومی

انتظارات جامعه کتابداری و علم اطلاعات کشور در نشست هم اندیشی اساتید علم اطلاعات با مدیران کتابخانه‌های عمومی کشور

دکتر رحمان معرفت عضو هیات علمی دانشگاه سمنان و دبیر انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران   جلسه نهاد کتابخانه‌های عمومی با اساتید رشته علم

ادامه مطلب

تشریح برنامه‌ها و سیاست‌های انجمن کتابداری ایران در حوزه آموزش و روابط عمومی در چهارمین جلسه انجمن

چهارمین جلسه رسمی هشتمین دوره هیات مدیره انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران با حضوررئیس، دبیر، بازرسان و اعضای هیات مدیره، روز سه‌شنبه مورخ ۲۱ دی

ادامه مطلب