بایگانی کمیته روابط‌عمومی

کاریابی ارگانیک و بیان فرصت‌های شغلی در علم‌اطلاعات و دانش‌شناسی عنوان یازدهمین پخش زنده آموزشی

کمیته آموزش هشتمین دوره انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران، یازدهمین پخش زنده آموزشی خود را تحت عنوان” کاریابی ارگانیک و بیان فرصت‌های شغلی در علم‌اطلاعات

ادامه مطلب

سومین ژورنال کلاب: مهارت‌‌ها و قابلیت‌‌های کلیدی حرفه‌مندان در محیط دیجیتال

سومین نشست ژورنال کلاب هشتمین دوره هیئت مدیره انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران به کوشش کمیته پژوهش با موضوع “مهارت‌‌ها و قابلیت‌‌های کلیدی حرفه‌مندان در

ادامه مطلب