مدارک و مستندات
به استناد دویست و شصت و دومین مصوبه شورای انقلاب فرهنگی و آیین نامه اجرایی آن، انجمن کتابداری و و اطلاع رسانی ایران تشکیل گردید.

متن کامل اساسنامه انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران در ادامه مطلب قابل دریافت است. با توجه به اينكه برنامه استراتژيك هر مجموعه نشان دهنده اهداف بلند مدت، ماموريت ها و چشم انداز آن مجموعه مي‌باشد، براي آگاهي علاقه‌مندان به ماموريت‌ها و اهداف انجمن متن كامل برنامه استراتژيك انجمن كتابداري و اطلاع رساني ايران در ادامه قابل دريافت است.

 

پیوست‌ها:

 

اساسنامه انجمن علمی کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران- 1393

برنامه استراتژیک انجمن علمی کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران- 1393

پروانه فعالیت انجمن علمی کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران

آگهی ثبت تغییرات روزنامه رسمی

جدول تغییرات اساسنامه

اساسنامه انجمن علمی کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران- 1395

در این بخش شما می‌توانید آخرین ویرایش نظام‌نامه‌ها، روش‌های اجرایی و دستورالعمل‌های مصوب انجمن را ببینید

پیوست‌ها:

نظام‌نامه کنگره متخصصان علوم اطلاعات-13960619

نظام‌نامه جوایز ملی انجمن-1396

نظام‌نامه شاخه‌های استانی انجمن-13960819

روش اجرایی مدیریت مدارک و مستندات-13970501

  • به استناد دویست و شصت و دومین مصوبه شورای انقلاب فرهنگی و آیین نامه اجرایی آن، انجمن کتابداری و و اطلاع رسانی ایران تشکیل گردید.

متن کامل اساسنامه انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران در ادامه مطلب قابل دریافت است. با توجه به اينكه برنامه استراتژيك هر مجموعه نشان دهنده اهداف بلند مدت، ماموريت ها و چشم انداز آن مجموعه مي‌باشد، براي آگاهي علاقه‌مندان به ماموريت‌ها و اهداف انجمن متن كامل برنامه استراتژيك انجمن كتابداري و اطلاع رساني ايران در ادامه قابل دريافت است.

 

پیوست‌ها:

 

اساسنامه انجمن علمی کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران- 1393

برنامه استراتژیک انجمن علمی کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران- 1393

پروانه فعالیت انجمن علمی کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران

آگهی ثبت تغییرات روزنامه رسمی

جدول تغییرات اساسنامه

اساسنامه انجمن علمی کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران- 1395

  • به استناد دویست و شصت و دومین مصوبه شورای انقلاب فرهنگی و آیین نامه اجرایی آن، انجمن کتابداری و و اطلاع رسانی ایران تشکیل گردید.

متن کامل اساسنامه انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران در ادامه مطلب قابل دریافت است. با توجه به اينكه برنامه استراتژيك هر مجموعه نشان دهنده اهداف بلند مدت، ماموريت ها و چشم انداز آن مجموعه مي‌باشد، براي آگاهي علاقه‌مندان به ماموريت‌ها و اهداف انجمن متن كامل برنامه استراتژيك انجمن كتابداري و اطلاع رساني ايران در ادامه قابل دريافت است.

 

پیوست‌ها:

 

اساسنامه انجمن علمی کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران- 1393

برنامه استراتژیک انجمن علمی کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران- 1393

پروانه فعالیت انجمن علمی کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران

آگهی ثبت تغییرات روزنامه رسمی

جدول تغییرات اساسنامه

اساسنامه انجمن علمی کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران- 1395

آخرین اخبار