بایگانی علیرضا اکبری

تشریح برنامه‌ها و سیاست‌های انجمن کتابداری ایران در حوزه آموزش و روابط عمومی در چهارمین جلسه انجمن

چهارمین جلسه رسمی هشتمین دوره هیات مدیره انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران با حضوررئیس، دبیر، بازرسان و اعضای هیات مدیره، روز سه‌شنبه مورخ 21 دی

ادامه مطلب

با تاکید بر ساماندهی کمیته ها و توجه به ارزیابی عملکرد انجمن، سومین جلسه هشتمین دوره هیات مدیره انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران برگزار شد

سومین جلسه رسمی هشتمین دوره هیات مدیره انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران با حضوررئیس، دبیر، بازرسان و اعضای هیات مدیره ، روز سه‌شنبه مورخ 7

ادامه مطلب

اعلام عناوین کارگاه‌های آموزشی انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی ایران با همکاری دانشگاه فرهنگیان در سال 1399

دکتر میترا صمیعی مسئول کمیته آموزش انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی ایران از برگزاری ۹ کارگاه آموزشی با همکاری معاونت پژوهش و فناوری اداره

ادامه مطلب