شیوه‌نامه اجرايی نشست‌های ژورنال کلاب

شیوه‌نامه اجرائی نشست‌های ژورنال کلاب

در این شیوه‌نامه ضوابط و شرائط برگزاری نشست‌های ژورنال کلاب در هفت بند ارائه می‌شود:

 الف- نحوۀ انتخاب مقوله و  موضوع

ابتدا یکی از مقوله‌های  زیر برای مدت سه تا شش ماه  انتخاب می‌شود: 1) بازیابی اطلاعات 2) تعامل انسان با اطلاعات و رفتار اطلاعاتی 3) سازماندهی اطلاعات 4) علم‌­سنجی 5) مطالعات نظری و فلسفه اطلاعات 6)  منابع خطی 7) حوزه آرشیو. مقوله  و بازه زمانی برگزاری  نشست‌ها به پیشنهاد  مسئول کمیته و با رأی اعضا انتخاب می­‌شود. برای انتخاب موضوع‌های هر مقوله در بازه زمانی تعیین شده، ابتدا پیشنهادات  کمیته‌های مرتبط  جمع­‌آوری  و سپس توسط اعضای کمیته پژوهش نهایی می­‌شود.

 

 ب- نحوۀ انتخاب مقاله‌

برای هر جلسه ژورنال کلاب، یک مقاله (با تأکید بر مقالات انگلیسی زبان) انتخاب می‌شود. ابتدا مدیر هر جلسه (که از متخصصان آن حوزه موضوعی است) یک یا چند مقاله را  پیشنهاد می­‌کند و اعضای کمیته آن را نهایی می­‌کنند.

 ج- ویژگی‌های مقاله‌های انتخاب شده

مقالۀ انتخاب شده برای ژورنال کلاب بهتر است دارای ویژگی‎های زیر باشد:

 • مبانی نظری قابل اعتنایی داشته باشد،
 • حاصل انجام یک پژوهش باشد،
 • بیش از سه سال از زمان انتشار آن نگذشته باشد،
 • دارای نوآوری‌هایی در روش و نحوۀ اجرای پژوهش باشد،
 • نتایج و پیشنهادهای آن قابل بحث و بررسی باشد و بر گنجینۀ دانش آن حوزه موضوعی بیفزاید،
 • مقالات نشریات انتخابی در پایگاه­های اطلاعاتی بین‌المللی (مانند آی اس آی، اسکوپوس و غیره) نمایه شده باشد،
 • مقالات انتخابی در نشریاتی که ضریب تأثیر بالاتری دارند، منتشر شده باشد.

 

 د- مدیر جلسه و وظایف وی

مسئول کمیته مدیر جلسه را پیشنهاد  می­‌کند که پس از رایزنی با اعضا و مشاوران نهایی می­‌شود. مدیر جلسه بهتر است یکی از متخصصان و پژوهشگران حوزۀ موضوعی برنامۀ ژورنال کلاب باشد. مدیر جلسه دارای وظایف زیر است:

 • پیشنهاد  یک یا چند مقاله ترجیحا انگلیسی به کمیته
 • رایزنی و هماهنگی با مسئول و اعضای کمیتۀ پژوهش برای نهایی کردن برنامه
 • هماهنگی با نویسندگان و یا افراد دیگری که مسئولیت ارائۀ مقاله‌ها را در جلسه بر عهده خواهند داشت،
 • مدیریت جلسۀ ژورنال کلاب و برنامه‌ریزی برای استفاده از نظرهای حضار،
 • انجام جمع‌بندی و بیان آموزه‌های جلسه،
 • تهیۀ گزارش جلسه جهت انتشار در نشریۀ الکترونیکی انجمن.

 

هـ نحوۀ برگزاری جلسه‌های ژورنال کلاب

جلسه‌ها به صورت ماهیانه و در هفته پایانی هر ماه در  مقوله انتخاب شده برگزار خواهد شد. مکان برگزاری نشست‌ها بسته به شرایط در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)، اندیشگاه سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و … و زمان پیش‌بینی شده برای جلسه‌ها 90 دقیقه است. در صورت  لزوم جلسات  مجازی برگزار خواهد شد. برای برگزاری هر جلسه، اطلاع‌رسانی لازم در قالب پوستر و تهیۀ خبر صورت می‌پذیرد. جلسه با ارائۀ مقدمه‌ای کوتاه از سوی مدیر جلسه آغاز می‌شود. در آغاز نشست فرم‌های ارزیابی مقاله میان حضار توزیع می‌شود. پس از آن، ارائه­ کننده داوطلب در بیست دقیقه، محتوای مقاله را معرفی می‌کند. بهتر است برای ارائه از اسلایدهای نمایشی استفاده شود. پس از آن، مدیر جلسه بر اساس فرم‌های ارزیابی گردآوری شده به شرکت‌کنندگان داوطلب برای اظهارنظر در جلسه فرصت می‌دهد تا  نظر خود را دربارۀ مقاله ارائه دهند. در پایان مدیر جلسه یک جمع‌بندی از کل جلسه ارائه می‌دهد.

 و- معیارها و بخش‌های مورد ارزیابی در مقاله‌ها

شرکت کنندگان مقالة  ارائه شده در نشست را با استفاده از “فرم ارزیابی مقاله در نشست‌های ژورنال کلاب” ارزیابی می کنند  این فرم حاوی بخش‌های زیر است:

عنوان، چکیده، مقدمه، بیان مسئله، سوالات و فرضیه‌های پژوهش، روش پژوهش ، یافته‌ها، بحث و نتیجه‌گیری، پیشنهادات

همچنین در فرم بخشی  برای ارائۀ نظرهای تفصیلی شرکت‌کنندگان در رابطه با مقاله و بخش‌های مختلف آن در نظر گرفته شده است. مدیر جلسه بر اساس اطلاعات تکمیل شده در این بخش، به شرکت‌کنندگان فرصت اظهارنظر می‌دهد.

در پایان نشست‌های ژورنال کلاب برگزار شده در هر سال، امتیازهای ارائه شده در فرم‌ها جمع‌بندی و از آنها میانگین گرفته می‌شود. بر اساس میانگین‌ امتیازهای به دست آمده، مقالۀ برتر معرفی خواهد شد.

همچنین  در فرم دیگری مدیرجلسه  و ارائه دهنده  مقاله نیز ارزیابی می‌شوند.

 ز- اطلاع‌رسانی محتوای نشست‌ها

تلاش می‌شود تا اطلاعات نشست‌های ژورنال کلاب به شکل‌های زیر اطلاع‌رسانی شود:

 • پخش نشست از طریق رادیو فرهنگ و یا شبکه‌های تصویری مجازی
 • انتشار خبر تفصیلی نشست در خبرگزاری‌ها و گروه‌های بحث تخصصی
 • انتشار گزارش تفصیلی نشست‌ها در نشریه الکترونیکی انجمن (شناسه)
 • بارگذاری فایل صوتی نشست‌ها بر روی سایت انجمن

 

به روزرسانی: 15 فروردین 1401

 

 

 

آخرین اخبار