کمیته برنامه‌ریزی و بهبود مستمر

[accordion] [acc_item title=”معرفی کمیته برنامه‌ریزی و بهبود مستمر”]

کمیته برنامه‌ریزی و ارزشیابی انجمن در  جلسه هیات مدیره انجمن علمی کتابداری و اطلاعرسانی ایران دوره چهارم در تاریخ 09/12/1390 با نام کمیته نظارت و ارزشیابی به تصویب رسید.

تشکیل این کمیته به علت نیازهای اعلامشده از سوی کتابداران و در راستای ماموریتهای جدید انجمنهای علمی که از سوی کمیسیون انجمنهای علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران مورد تاکید قرار گرفته بود، در جلسه هیات مدیره انجمن مطرح و به اتفاق آرا به تصویب رسید. مسئولیت کمیته در همان زمان به عهده دکتر فریبرز خسروی از اعضای موسس و هیات مدیره انجمن قرار گرفت.

در دوره پنجم، در جلسه هیات مدیره در تاریخ 1392/02/24، نام این کمیته به برنامه‌ریزی و ارزشیابی تغییر یافت و مسئولیت آن به فرامرز مسعودی عضو هیات مدیره واگذار شد.

از شروع دوره ششم (اردیبهشت 1395)، این کمیته با نام برنامه‌ریزی و بهبود مستمرو با مسئولیت فرامرز مسعودی ادامه فعالیت می دهد.

[/acc_item]

[acc_item title=”محورها و فعالیت‌های کمیته”]

  • تدوین، اجرا و بازنگری برنامه‌های استراتژیک انجمن؛
  • هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی‌های سالانه انجمن و نظارت بر انجام و تحقق آن‌ها؛
  • تهیه و تنطیم گزارش‌های عملکرد انجمن با همکاری کمیته‌ها و شاخه‌های استانی و ارائه آن‌ها به مجامع و سازمان‌های مربوط؛
  • استانداردسازی و ارتباط با سازمان ملی استاندارد؛
  • تهیه و تدوین روش‌های اجرایی و دستورالعمل‌های مورد نیاز انجمن با همکاری کمیته‌های تخصصی؛
  • تهیه مدل‌های مناسب برای ارزیابی و ارتقاء کیفیت خدمات آموزشی، پژوهشی و حرفه‌ای در موضوع فعالیت انجمن؛
  • تدوین و ارائه پروژه‌های بهبود بر اساس نظرها و پیشنهادهای دریافتی؛
  • تنظیم فعالیت‌های انجمن بر مبنای معیارهای کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

[/acc_item]

[acc_item title=”اعضای کمیته”]

 

نام و نام خانوادگی سمت رایانامه
فرامرز مسعودی   
مسئول کمیته assess [at] ilisa.ir
دکتر سمیه آخشیک همکار کمیته somakhshik [at] gmail.com
دکتر امیررضا اصنافی 
همکار کمیته aasnafi [at] gmail.com
دکتر زینب پاپی
همکار کمیته zeinab_papi12 [at] yahoo.com
مهسا پورحقانی همکار کمیته m.aban819 [at] gmail.com
گیتی حیدری همکار کمیته g.heydari [at] cbi.ir
فاطمه خانشی همکار کمیته khaneshi2013 [at] gmail.com
دکتر رضا رجبعلی بگو همکار کمیته reza.beglou [at] gmail.com
دکتر میترا صمیعی همکار کمیته samiei.mitra66 [at] gmail.com
دکتر مهدی علیپور حافظی همکار کمیته meh.hafezi [at] gmail.com
دکتر داریوش علی‌محمدی همکار کمیته webliographer [at] gmail.com
ابراهیم عمرانی همکار کمیته emraniebs [at] gmail.com
سمانه  نوذر همکار کمیته samaneh.nouzar [at] gmail.com

 [/acc_item]

[acc_item title=”همکاران دوره‌های پیشین”]

 

 

[/acc_item]

[acc_item title=”ارتباط با کمیته”]

با نشانی assess [at] ilisa.ir در ارتباط باشید.

[/acc_item]

[/accordion]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [/acc_item]

[acc_item title=”همکاران دوره‌های پیشین”]

[/acc_item]

[acc_item title=”ارتباط با کمیته”]

با نشانی assess [at] ilisa.ir در ارتباط باشید.

[/acc_item]

[/accordion]

آخرین اخبار