بایگانی روابط عمومی انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی

پریسا پاسیار، بازرس انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران و کارشناس پژوهش سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، به عنوان مسئول اطلاع رسانی کمیته نشریات و پیایندها انتخاب شد.

پریسا پاسیار، بازرس انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران و کارشناس پژوهش سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، از سوی ایفلا برای دوره زمانی 2021-2023

ادامه مطلب

مسئول کمیته روابط بین الملل انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران موفق به دریافت بورسیه آموزشی انجمن کتابداران امریکا (ALA) شد.

مسئول کمیته روابط بین الملل انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران موفق به دریافت بورسیه آموزشی انجمن کتابداران امریکا (ALA) شد. خانم دکتر پازوکی در

ادامه مطلب

کتاب کنگره چهارم به چاپ رسید

کتاب «نشست‌های هم‌انديشی و مقاله‌های چهارمين كنگرۀ سالانۀ متخصصان علوم اطلاعات ايران: آموزش دانشگاهی، توانمندسازی نيروی انسانی، پويايی حرفه‌ای» به همت انجمن علمی کتابداری و

ادامه مطلب