بایگانی روابط عمومی انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی

گزارش بیستمین برنامه زنده آموزشی “قطب نمای آموزش” با موضوع “روش‌های پژوهش و ارزیابی در حوزه تعامل انسان با رایانه”

بیستمین برنامه زنده آموزشی” قطب‌نمای آموزش” انجمن علمی کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران با عنوان “روش‌های پژوهش و ارزیابی در حوزه تعامل انسان با رایانه” برگزار

ادامه مطلب

برگزاری بیستمین برنامه زنده آموزشی با عنوان “قطب نمای آموزش(۲۰)” با موضوع “روش‌های پژوهش و ارزیابی در حوزه تعامل انسان با رایانه”

انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران قطب نمای آموزش (۲۰) را با عنوان “روش‌های پژوهش و ارزیابی در حوزه تعامل انسان با رایانه” با تدریس

ادامه مطلب

گزارش کارگاه مجازی با عنوان “کاربرد آمار در علم اطلاعات و دانش شناسی با استفاده از نرم افزار SPSS “

کارگاه “کاربرد آمار در علم اطلاعات و دانش شناسی با استفاده از نرم‌افزار SPSS“  با تدریس جناب آقای دکتر محسن نوکاریزی، استاد تمام دانشگاه فردوسی

ادامه مطلب

هجدهمین لایو آموزشی با عنوان “قطب نمای آموزش(۱۸)” با موضوع “چگونه مقاله برای نشریات بین المللی تدوین کنیم؟” برگزار شد

هجدهمین برنامه زنده آموزشی” قطب نمای آموزش” انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی ایران با عنوان “چگونه مقاله برای نشریات بین المللی تدوین کنیم؟“ برگزار

ادامه مطلب

بیانیه انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران در مورد قطع دسترسی به متن کامل ‌پایان‌نامه‌ها از سامانۀ ایرانداک

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) در بیانیه‌ای تصمیم خود را به برداشتن فایل‌‌های تمام متن پایان‌نامه‌ها از سامانه گنج (‌پایان‌نامه‌های ایران) اعلام داشته

ادامه مطلب