گزارش نوزدهمین برنامه زنده آموزشی”قطب نمای آموزش(19)” با موضوع “انواع مطالعات مروری”

نوزدهمین برنامه زنده آموزشی” قطب نمای آموزش” انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی ایران با عنوان ” انواع مطالعات مروری” برگزار شد.

نوزدهمین برنامه زنده آموزشی” قطب نمای آموزش”  انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی ایران در روز سه شنبه مورخ 23  دی ماه 1399 ساعت 20 الی 22 در صفحه اینستاگرام انجمن @ilisa1345 با عنوان ” انواع مطالعات مروری” با تدریس سرکار خانم دکتر مریم اخوتی، دانشیار گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان و دبیر بورد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار شد.

این برنامه به منظور یاری رسانی به پژوهشگران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی برنامه ریزی شده است. مجری این نشست سرکار خانم دکتر میترا صمیعی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی و مسئول کمیته آموزش و عضو هیئت مدیره انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی ایران بود. وی در ابتدای برنامه به معرفی فعالیت های میهمان برنامه پرداخت و سپس بیان کردند که مطالعات مروی به نوعی از پژوهش اطلاق می شود که جمعیت مورد مطالعه آن را، مقالات اصیل چاپ شده در یک حوزه خاص از دانش بشری تشکیل می دهد. مطالعات مروری در سال های اخیر جای خود را در میان سایر پژوهش های دانشگاهی باز کرده و در زمینه  علوم پزشکی و سلامت بسیار کاربرد دارد. . سپس سرکار خانم دکتر اخوتی به ارائه برنامه آموزشی خود پرداختند و نکات بسیار خوب و کاربردی را در زمینه انواع مطالعات مروری مطرح کردند. وی ابتدا انواع مطالعات مروری را معرفی کردند که عبارت بودند از: مرور سیستماتیک یا نظامند (Systematic review )، مرور متون (Literature review  )، مرور نقلی (Narrative review)، مرور دامنه ای (Scoping review )، مرور سریع ( Rapid review ). سپس به تعریف هر کدام از این مطالعات پرداختند و در تعریف مرور نظامند یا سیستماتیک چنین گفتند: مرور سیستماتیک روشی است که به ما کمک می کند تا شواهد را پیدا کنیم، شواهد پیدا شده را مورد بررسی قرار دهیم و از ترکیب آنها شواهد بسازیم و تمام اینها را به گونه ای انجام دهیم که کمترین سوگیری را داشته باشیم. سپس مراحل انجام یک مطالعه مروری را چنین بیان کردند: مرحله 1: طراحي سوال ساختاريافته، مرحله 2: پيدا كردن مقالات مربوطه ( جستجوی شواهد)، مرحله3: بررسي كيفيت مقالات (ارزیابی کیفی و نقادانه)، که بسیار مهم است، مرحله 4: استخراج نتايج و خالصه كردن شواهد، مرحله 5: تفسير يافته ها، سنتز و متاآناليز. در این برنامه حاضرین پرسش های خود را در قالب کامنت ارائه کردند و سرکار خانم دکتر اخوتی به سوالات حاضرین پاسخ دادند. برای دسترسی به برنامه کامل این برنامه زنده آموزشی به فایل ضبط شده آن در صفحه اینستا گرام انجمن با ادرس @ilisa 1345 و نیز متن پیاده سازی شده آن در نشریه الکترونیکی شناسه مراجعه کنید.

آخرین اخبار