بایگانی ژانویه 15, 2021

گزارش کارگاه مجازی با عنوان “کاربرد آمار در علم اطلاعات و دانش شناسی با استفاده از نرم افزار SPSS “

کارگاه “کاربرد آمار در علم اطلاعات و دانش شناسی با استفاده از نرم‌افزار SPSS“  با تدریس جناب آقای دکتر محسن نوکاریزی، استاد تمام دانشگاه فردوسی

ادامه مطلب