اولویت‌های پژوهشی

کمیته پژوهش انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران به منظور شناسائی خلاء‌های پژوهشی در حوزه‌های تخصصی علم اطلاعات و دانش‌شناسی، فرایند تدوین اولویت‌های پژوهشی را به انجام رسانده است. این فرایند با کمک از کارگروه‌های تخصصی در 13 حوزه موضوعی (شامل مطالعات نظری و فلسفه اطلاعات، مدیریت مجموعه و خدمات کتابخانه‌ای، فناوری‌های کتابخانه‌ای، بازیابی اطلاعات، کتابخانه دیجیتال، مدیریت اطلاعات و دانش، علم‌سنجی، سواد اطلاعاتی، سازماندهی اطلاعات، تعامل انسان با رایانه، رفتار اطلاعاتی، آرشیو و منابع خطی) شکل گرفته است. همچنین اولویت‌های پژوهشی مرتبط با انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران نیز احصاء شده‌اند. سیاهه اولویت‌های پژوهشی را می‌توانید در اینجا ببینید. قرار است این سیاهه هر سال با کمک گرفتن از کارگروه‎های تخصصی روزآمد شود.

به منظور حمایت از پژوهشگران، نظام‌نامه حمایت از پژوهش تدوین و به تصویب هیئت مدیره انجمن رسیده است. افرادی که تمایل دارند مطابق با موارد مندرج در نظام‌نامه، از حمایت‌های انجمن برخوردار شوند می‌توانند با عضویت در انجمن، فرایند ثبت اولویت های پژوهشی را آغاز و با پر کردن فرم و درج مدارک موردنیاز از حمایت‌ها و پشتیبانی‌های لازم برخوردار شوند. پس از تأیید ثبت اولویت پژوهشی و مدارک ارسالی توسط کارشناسان کمیته پژوهش، آن اولویت به نام فرد ثبت‌کننده ثبت و از طریق وب‌سایت انجمن اطلاع‌رسانی خواهد شد. جهت طرح پرسش‌ها و ابهام‌های خود می‌توانید با ایمیل کمیته پژوهش research@ilisa.ir مکاتبه کنید.

 

حوزه تخصصی بازیابی اطلاعات (IR)

*زبان‌های نشانه‌گذاری منابع موسیقی و منابع شنیداری  (IR1-96)

*ارزیابی و مقایسه مدلها و الگوریتمهای بازیابی اطلاعات در نرم‌افزارهای کتابخانه ای ایرانی با هدف افزایش ربط در بازیابی اطلاعات (IR2-96)

*بررسی قابلیت تعبیه اصطلاحنامه های فارسی در محیط رابط کاربر در نظام‌های اطلاعاتی فارسی با هدف شکل دهی به جستجوهای هدایت شده (IR3-96)

* ارزیابی و مقایسه شیوه های نمایه سازی داده ها (مقادیر) در فیلدهای جستجوپذیر در نرم افزارهای نظام‌های اطلاعاتی فارسی (IR4-96)

* توسعه مدل‌های بازیابی اطلاعات و تکامل سیستم‌های بازیابی آزمون و ارزیابی کارآمدی و اثربخشی نظام‌های بازیابی (IR5-97)

* بازیابی اطلاعات موسیقیایی بر اساس فراداده، حس، ژانر، پردازش سیگنال و(IR6-97)

 

حوزه تخصصی تعامل انسان با اطلاعات (ICI)

* بررسی ویژگی های شناختی کاربران در حین تعامل با نظام‌های اطلاعاتی (ICI1-96)

*استخراج و ترسیم مدل ذهنی و نقشه شناختی پایه و جامع کاربران و کتابداران برای نظام های اطلاعاتی و استخراج تمایزها و اشتراک ها  (ICI2-96)

*ارزیابی تطبیقی روش‌های ارزیابی رابط‌ کاربر نظام‌های اطلاعاتی(ICI3-96)

*ارزیابی قابلیت‌های نظام‌های توصیه‌گر در نظام‌های اطلاعاتی فارسی زبان(ICI4-96)

*بررسی مولفه‌های (اعم از فرهنگی، روانشناختی، جامعه شناختی، فناورانه، رفتاری و …) دخیل در تعامل انسان و اطلاعات (ICI5-96)

 

حوزه رفتار اطلاعاتی (IB)

*بررسی فرایند به اشتراک گذاری اطلاعات در شبکه‌های اجتماعی توسط مردم عادی (انگیزه‌ها، ملاک‌های انتخاب، ارزیابی اطلاعات…) (IB1-96)

*مطالعه دلایل استفاده نکردن دانشجویان و اعضای هیئت علمی از خدمات کتابخانه های دانشگاهی (IB2-96)

*تحلیل رفتار و تصور کاربران وب در استفاده از نظام‌های مختلف بازیابی اطلاعات براساس سبک‌های شناختی (IB3-96)

*رفتار اطلاع‌جویی چهره به چهره کاربران و تأثیر آن بر رضایت آنان (IB4-97)

*آیا رفتار اطلاع‌جویی متخصصان رشته‌های مختلف در حال تغییر است؟ (IB5-97)

*رفتار اطلاع‌جویی مشارکتی و وظایف اطلاع‌جویی مشارکتی(IB6-97)

 

حوزه سازماندهی اطلاعات(IO)

*بررسی کارآیی درختواره های کتابشناختی در منابع کتابشناختی غیرادبی (IO1-96)

*بررسی سنجش روایی و کارآیی درختواره ها و صفحات رابط کاربری برای پیاده سازی اف آر بی آر(IO2-96)

*بررسی میزان پشتیبانی نرم افزارهای کتابخانه‌ای ایران از روابط مطرح در اف آر بی آر(IO3-96)

*بررسی امکان پیاده‌سازی الگوی مفهومی فرساد و فرانار و فراد در نرم‌افزارهای کتابخانه ای ایران(IO4-96)

*بررسی سازگاری آر.دی.اِی.  با فراداده­های دابلین­کور، مارک 21، مودس، متس و…(IO5-96)

*بررسی روش‌های تولید پیشینه های فراداده‌ای با برچسب نمایه‌پذیر و با قابلیت پیدانمایی در موتورهای کاوش وب به منظور مقایسه کارایی و سهولت اجرا(IO6-96)

*بررسی وضعیت نمایه سازی و پیدانمایی ارزش ها و نام های برچسب عناصر اشیای محتوایی مبتنی بر زبان نشانه گذاری عامل دارپا (DAML) و تاثیر آن بر بهبود دسترس پذیری به اشیای محتوایی با توجه به غنای عناصر، بستر معناشناختی قوی تر، و همخوانی بیشتر با وب معنایی (IO7-96)

*بررسی کارآمدی فراپیشینه های طراحی شده بر مبنای الگوی مفهومی ملزومات کارکردی پیشینه‌های کتابشناختی با خصایصی خاص در بستر زبان نشانه گذاری گسترش پذیر برای بهبود بازیابی معنادار سطوح مختلف اشیای محتوایی (اثر، بیان، بازنمون، و مورد) و اشیای مرتبط با یکدیگر(IO8-96)

*بررسی وضعيت فهرست­نویسی تحلیلی منابع اینترنتی در آر.دی.ای. در مقایسه با قواعد فهرست­نویسی انگلوامریکن (IO9-96)

*بررسی وضعيت فهرست­نویسی توصیفی منابع غیرکتابی (منابع جغرافیایی، ریزنگاشت­ها، چندرسانه­ای­ها و مانند آن) در آر.دی.ای. در مقایسه با قواعد فهرست­نویسی انگلوامریکن (IO10-96)

*بررسی هزینه- سودمندی تغییر رویکرد فهرستنویسی در پیشینه‌های کتابشناختی از سوی فهرستنویسان (IO11-96)

*بررسی و امکان­ سنجی یکپارچه‌سازی پایگاه های اطلاعاتی کتابشناسی کتابخانه‌های سطح کشور جهت تشکیل پایگاهی واحد برای جستجو و بازیابی اطلاعات به صورت متمرکز در سطح ملی (IO12-96)

*بررسی دیدگاه کاربران در زمینه میزان پیش بینی پذیری سرعنوانهای موضوعی فارسی با الگوی ذهنی، نیازها و زبان کاربران (هنجاریابی سرعنوانهای موضوعی)(IO13-96)

*بررسی همخوانی سرعنوانهای موضوعی فارسی با عبارتهای جستجوی موضوعی کاربران فهرست های رایانه با هدف بازنگری در فهرست سرعنوانهای موضوعی کتابخانه ملی ایران

*بررسی همخوانی سرعنوانهای موضوعی فارسی با برچسب های اجتماعی کاربران در معرفی کتاب در شبکه های اجتماعی(IO14-96)

*بسط جدولهای شماره سازی در رده بندی دیویی و کنگره برپایه تقسیم بندی آثار در خانواده های کتابشناختی (IO15-96)

*طراحی و توسعه نرم افزارهای کتابخانه ای در راستای تقویت روابط کتابشناختی بر پایه مدل سوپر رکورد فتاحی         (IO16-96)

*بررسی راهکارهای غنی سازی فراداده­های کتابشناختی با داده‌های ارزش افزوده (مانند افزودن فهرست مندرجات، تصویر جلد کتاب و … به رکوردهای فهرستنویسی)(IO17-96)

*مدیریت داده های کلان کتابخانه­ای (Big  Data): تدوین راهکارهای سازماندهی اطلاعات برای اطلاعات حجیم کتابخانه­ای(IO18-96)

*غنی‌سازی پیشینه‌های فراداده‌ای مربوط به انواع منابع کتابشناختی شامل پیایندها، پایان نامه‌ها، نسخ خطی، منابع دیداری-شنیداری، و مواد جغرافیایی در فهرست کتابخانه ملی ایران، به ویژه از نظر ایجاد روابط کتابشناختی میان آثار وابسته، با در نظر گرفتن قواعد موجود مانند آردی‌اِی و نیز استفاده از بسترهای جدید مانند وب معنایی (IO19-96)

*بررسی و تحلیل عمیق پیشینه‌های فراداده‌ای فهرست کتابخانه ملی ایران و شناسایی نقص‌ها و کاستی‌های موجود در پیشینه‌ها (به ویژه در زمینه نمایش روابط کتابشناختی)، و ارائه راه‌حل‌های کاربردی (به منظور اصلاح و رفع این مشکلات، در راستای افزایش سازگاری فهرست کتابخانه ملی ایران با استانداردهای جهانی) (IO20-96)

*طراحی و پیاده سازی الگوهای مبتنی بر هستان‌شناسی (آنتولوژی) در نظام‌های اطلاعاتی، به منظور ایجاد شبکه معنایی دانش و ارتباط و تعامل سیستم ها در این ساختار (IO21-96)

*بررسی کاربرد روش داده های پیوندی در طراحی ابزارهای مدیریت و سازماندهی اطلاعات و دانش در زبان فارسی (D21)

*بررسی وضعیت آموزش سازماندهی اطلاعات در ایران (IO22-96)

*مطالعه زبان برنامه نویسی در نرم ­افزارهای کتابخانه ­ای و ارائه بهترین زبان برنامه ­نویسی برای این نرم ­افزارها در ایران (IO25-97)

*پژوهش در مورد بازنمایی و بازیابی نتایج جستجوی نرم­ افزارهای کتابخانه ­ای در موتورهای کاوش تجاری    (IO26-97)

*مطالعه و بومی سازی قواعد آر دی ای برای منابع خاکستری در ایران (IO27-97)

*پژوهش در مورد EDM (مدل داده‌های اروپا) و کاربردهای آن در محیط اطلاعاتی ایران (IO28-97)

 *مطالعه تاریخی نحوه توسعه ابزارها و رویکردهای سازماندهی اطلاعات در کتابخانه‌های ایران )IO29-97(

 

حوزه علم سنجی (Sc)

*توسعه روشها و ابزارهای لازم برای انجام مطالعات علم سنجی در آثار فارسی (تحلیل استنادی، سنجش اثر و…) (Sc1-96)

*شناخت عوامل اثرگذار بر نگرش و انگیزش پژوهشگران (اعضای هیئت علمی و …) در فعالیت علمی و پژوهش و تولید علم (آیین نامه ، انگیزه مادی ، فضای اجتماعی و …)      (Sc2-96)

*چالشهای رویکردهای کنونی در ارزشیابی علم و فناوری در ایران (در سطوح محققان؛ موسسات، کشور) (Sc3-96)

*بررسی مشکلات موجود در روشها و شاخص های  ارزشیابی علمی و تعیین بهترین رویه ها (Sc4-96)

*نقش شاخص‌های کمی و کیفی مرتبط با ارزشیابی پژوهش در ارتقاء اعضای هیآت علمی دانشگاه‌ها و ایجاد سازگاری شاخص ها با نظام پژوهشی ایران(Sc5-96)

*بررسی وضعیت تأمین مالی پژوهش در ایران (Sc6-97)

*بررسی کارآمدی پژوهشی پژوهشگاه‌ها و مراکز پژوهشی در مقایسه با دانشگاه‌ها (بر اساس شاخصهایی مثل اثرگذاری پژوهش، ارتباط بهتر با ذینفعان پژوهش و جامعه، انجام پژوهشهایی که بیشتر مورد نیاز باشد) (Sc7-97)

*ارائۀراهکارهایی برای توسعۀ شیوه های نرمال‌سازی، همترازسازی و مقایسه پذیر کردن شاخصهای ارزیابی عملکرد علم و فناوری در حوزه های ناهمگون(Sc8-97)

*ارائۀراهکارهایی برای توسعۀ شیوه‌های سنجش و ارزیابی اثربخشی پژوهشی پژوهشگران و دانشگاه‌ها در محیط مجازی (Sc9-97)

*ارائۀ راهکارهایی برای توسعۀ شاخص‌های رتبه‌بندی پژوهشگران و دانشگاه‌ها، با توجه رویکرد شناسایی مؤثرترین پژوهشگران و دانشگاه‌های در رفع نیازهای کشور (Sc10-97)

*تدوین شاخص­های سنجش نوآوری، کارآفرینی و بویژه تجاری سازی علم (Sc11-97)

*بررسی تأثیر تولید علم ایران بر علم جهان (کیفیت و نه فقط کمیت) و تعیین عوامل مؤثر بر افزایش این تأثیرگذاری(Sc12-97)

 

حوزه فناوری‌های کتابخانه‌ای و کتابخانه دیجیتال (DL)

*بررسی وضعیت تآمین منابع مالی در کتابخانه های دیجیتالی (DL1-96)

*حق مولف در کتابخانه های دیجیتال (جنبه های حقوقی، اقتصادی، فنی، مدیریتی) (DL2-96)

*بررسی کیفیت دیجیتال سازی منابع و الزامات آن (DL3-96)

*مطالعه بر روی استاندارد کدگذاری و انتقال متادیتا (متس) در کتابخانه های دیجیتال در ایران ( DL4-96)

*مطالعه بر روی نرم افزارهای مربوط به مدیریت حقوق دیجیتال (DRM) برای اجرا در کتابخانه های دیجیتال (از بعد فنی) (DL5-96)

*تدوین، بومی‌سازی و پیاده‌سازی استانداردهای کتابخانه دیجیتال و آرشیو وب ایران (DL6-96)

*امکان سنجی و به کارگیری فناوری های جدید در  کتابخانه های دیجیتال و آرشیو وب ایران (DL7-96)

*بررسی رایانش ابری و پدآفند غیرعامل در  کتابخانه‌های دیجیتال (DL8-96)

*ارزیابی نظام‌های مدیریت و کنترل شناسه‌ها در کتابخانه‌های دیجیتال (DL9-96)

*بررسی و تدوین ابزارهای ارزیابی امنیت شبکه در کتابخانه‌های دیجیتال (DL10-96)

*ارزیابی روش‌های متن کاوی در کتابخانه‌های دیجیتال (DL11-96)

نقش و جایگاه کتابخانه ملی در تدوین و سیاست گذاری مالکیت فکری کتابخانه‌های دیجیتال (DL12-96)

*بررسی چالش‌های قوانین مرتبط حقوق مؤلف برای کتابخانه‌های دیجیتال (DL13-96)

*نقش و جایگاه کتابخانه ملی در تدوین استانداردهای فناوری های امنیت محتوا کتابخانه‌های دیجیتال (DL14-96)

*نقش کتابخانه ملی در تدوین استانداردهای حفاظت کتابخانه‌های دیجیتال  (DL15-96)

*دسترسی آزاد به اطلاعات و رعایت قوانین مرتبط با حقوق مالکیت فکری در کتابخانه‌های دیجیتال(DL16-96)

*کاربرد فناوری های مبتنی بر موبایل در کتابخانه‌ها    (DL17-96)

*تحول دیجیتالی در صنعت محتوا و کتابخانه‌ها   (DL18-97)

*علم اطلاعات در عصر انقلاب صنعتی چهارم (DL19-97)

*علم اطلاعات در خدمت مدیریت تعامل نزدیک     (DL20-97)

*فناوری اینترنت اشیا در کتابخانه ها    (DL21-97)

*حفاظت منابع دیجیتالی: چالش‌ها و راهکارها     (DL22-97)

*مدیریت فراداده‌های منابع دیجیتالی (DL23-97)

*راهکارهای سازماندهی خودکار منابع دیجیتالی   (DL24-97)

*دانش، مهارتها و توانایی نیروی انسانی در خصوص مدیریت منابع دیجیتالی (DL25-97)

 

حوزه مدیریت اطلاعات و دانش (KIM)

*ممیزی دانش در سازمان‌ها با هدف استقرار مدیریت دانش سازمانی (KIM1-96)

*واکاوی وضعیت سازمان‌های ایرانی از منظر یادگیری سازمانی: تبییین فرصت‌ها و تهدیدها(KIM2-96)

*تدوین و طراحی استراتژی‌های هماهنگ مدیریت دانش با توجه به نیازمندی های سازمان ها(KIM3-96)

*طراحی الگوی مدیریت اطلاعات پژوهشی در دانشگاه‌های دولتی(KIM4-96)

*شناسایی پروژه‌های موفق مدیریت دانش در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی و استخراج CSF (عوامل کلیدی موفقیت)  (KIM5-96)

*شناسایی اولویت‌های استراتژیک آینده اطلاعات در کشور(KIM6-96)

*طراحی الگوی مدیریت اطلاعات و دانش در کسب و کارهای استارت آپ در افق 1404(KIM7-96)

*بررسی جایگاه متخصصان علم اطلاعات و دانش شناسی در فرایندها و رویکردهای مدیریت دانش (با رویکردهایی همچون متن پژوهی، تحلیل محتوای پژوهش ها و غیره)  (KIM8-96)

*بررسی ارتباط میان مهارتهای مدیریت اطلاعات شخصی با مهارتهای سواد اطلاعاتی پژوهشگران در حوزه های موضوعی مرتبط با حوزه مدیریت اطلاعات (علم اطلاعات و دانش شناسی) و سایر حوزه های موضوعی (KIM9-96)

*بررسی کمی و کیفی وضعیت انتشارات تخصصی حوزه علم اطلاعات و دانش‌شناسی در کشور  (KIM10-96)

*بررسی کمی و کیفی وضعیت انتشار طرح‌های پژوهشی حوزه علم اطلاعات و دانش‌شناسی در کشور (KIM11-96)

*بررسی کمی و کیفی و ضعیت پایان‌نامه‌های حوزه علم اطلاعات و دانش‌شناسی در کشور(KIM12-96)

*تحلیل وضعیت سامانه‌های مدیریت اطلاعات پژوهشی در دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی (KIM13-97)

*واکاوی نرخ منسوخ‌شدگی دانش در میان حرفه‌مندان و متخصصان علم اطلاعات و دانش شناسی (KIM14-97)

*بررسی خلاقیت‌های پژوهشی در حوزه مدیریت اطلاعات و دانش (KIM15-97)

*بررسی عوامل هوشمند در حوزه مدیریت اطلاعات و دانش (KIM16-97)

*بررسی چرخه حیات مهندسی دانش در محیط‌های مختلف دانشی (KIM17-97)

 

حوزه مطالعات نظری و فلسفه اطلاعات(TF)

*گونه‌شناسی، تبارشناسی و تحول­‌های پارادایمی در علم اطلاعات و دانش‌شناسی (TF1-96)

*کاربست آموزه‌های فلسفی در امور سازماندهی دانش، فراهم‌آوری مجموعه، کتابخانه‌های دیجیتالی، و ….  (TF2-96)

*کارکردهای روش تبارشناسی در نظریه‌پردازی علم اطلاعات و دانش‌شناسی(TF3-96)

*پژوهش در مبادي و مسائل اخلاق اطلاعات و مهارت هاي اخلاقي متخصصان علم اطلاعات(TF4-96)

*جامعه شناسي اطلاعات و جريان شناسي توليد، توزيع و مصرف اطلاعات(TF5-96)

*هندسه معرفتي علم اطلاعات و برنامه درسي متناسب با آن(TF6-96)

*ريشه شناسي گفتمان هاي موجود در علم اطلاعات ايران و جهان(TF7-96)

*بازکاوی و تحلیل مفهومی مفاهیم بنیادی علم اطلاعات با تاکید بر رویکرد تاریخی و تبیین تکوین تاریخی مفاهیم در علم اطلاعات(TF8-96)

*بازکاوی و تحلیل مفهومی مفاهیم بنیادی علم اطلاعات با تاکید بر رویکرد تحلیل گفتمان (به ویژه تحلیل گفتمان انتقادی) (TF9-96)

بررسی کاربست روشها و روش شناسی های کیفی در پژوهشهای حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی (TF10-96)

*آکسیوم ها (Axiom) و بن انگاره های (Postulation) علم اطلاعات و دانش شناسی(TF11-96)

*تاریخ و کاربرد واژه  اطلاعات(information history) در زبان فارسی(TF12-96)

*جنبه‌های اکولوژیکی فناوری اطلاعات (TF13-97)

*شناسایی و تبیین بن ­مایه­ های فکری هستی­ شناسی­ها، آرشیوهای وب ، الگوریتم های بازیابی اطلاعات و موضوعات مشابه دیگر با چشم ­اندازهای فلسفی (TF14-97)

*بازنمایی مسائل اخلاق اطلاعات در آثار اخلاقی حکمای ایرانی (TF15-97)

*سرقت علمی و شناخت و نقد عوامل ساختاری اثرگذار بر آن(TF16-97)

*مطالعات تطبیقی در باب اخلاق داده و اخلاق اطلاعات در متون سیاستگذاری اطلاعاتی کشورها (TF17-97)

*جنبه های اخلاقی مفاهیم میان رشته ای در علم اطلاعات (مدیریت دانش، معماری پایگاه های اطلاعاتی و …) (TF18-97)

*اقتصاد سیاسی اطلاعات و جریان شناسی تولید، توزیع و مصرف اطلاعات (TF19-97)

*شناخت، مطالعه و نقد گفتارهای حاکم (mainstream discourses) بر علم اطلاعات در ایران و جهان   (TF20-97)

*گفتار کاوی (discourseanalysis) متون سیاستگذاری دولتی در خصوص منابع اطلاعاتی (TF21-97)

*آبشخورهای فکری نظریه ها و مدل های موجود در علم اطلاعات (TF22-97)

*جهان ايراني و ايده اطلاعات (the Idea of information): ايرانيان معاصر اطلاعات را چگونه درك مي‌كنند؟ (TF23-97)

*بازطراحي پركتيس‌هاي رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسي بر مبناي مفهوم جوامع تفسيري (Interpretive communities(TF24-97)

*بازطراحي نظام‌هاي اطلاعاتي بر مبناي مفهوم جوامع تفسيري (Interpretive communities(TF25-97)

*وقتي مي‌گوييم اين داستان شبيه آن ديگري است از چه سخن مي‌گوييم؟: عناصر ربط در داستان و رمان فارسي و ساير زبان‌هاي ايراني (TF26-97)

*ايده كتابخانه عمومي در ايران معاصر (TF27-97)

*اطلاعات و اجتماع‌سازي (community building)TF28-97(

 

حوزه مدیریت مجموعه و خدمات کتابخانه‌ای(CM)

*امکان‌سنجی استفاده از بستر یکپارچه و پیوسته دیجیتالی برای کتابخانه های دانشگاهی در کشور(CM1-96)

*ارزیابی روندهای مجموعه سازی در انواع گوناگون کتابخانه ها  و مقایسه آن با استانداردها جهت اصلاح و بهبود وضعیت موجود(CM2-96)

*شناسایی، بررسی و پیاده‌سازی مؤلفه‌های توسعه پایدار در کتابخانه‌های مرجع/ مادر جمهوری اسلامی ایران(CM3-96)

*شناسایی، بررسی و پیاده‌سازی مؤلفه‌های اطلاع‌آفرینی در کتابخانه‌های مرجع/ مادر جمهوری اسلامی ایران(CM4-96)

*شناسایی، بررسی و پیاده‌سازی مؤلفه‌های مدیریت بحران در کتابخانه‌های مرجع/ مادر جمهوری اسلامی ایران(CM5-96)

*بررسی میزان موفقیت کتابخانه‌های عمومی در جذب اعضای جامعه مخاطب(CM6-96)

*تعیین شاخص‌های اثرگذاری خدمات کتابخانه‌های عمومی ایران بر جامعه مخاطب(CM7-96)

*تعیین شاخص‌های اثرگذاری خدمات کتابخانه‌های تخصصی ایران بر جامعه مخاطب(CM8-96)

*استفاده از فنون داده کاوی (داده‌های اعضا) برای ارزیابی خدمات و عملکرد کتابخانه‌های تخصصی و عمومی و دانشگاهی (CM9-97)

*استفاده از تکنولوژی واقعیت افزوده روی گوشی‌های موبایل جهت مدیریت مجموعه‌های کتابخانه‌ها (CM10-97)

*طراحی مدل مدیریتی “پشتیبان یادگیری دانشجویان” در کتابخانه های دانشگاهی (CM11-97)

*بررسی تأثیر استفاده از منابع باز آموزشی در فرایند یادگیری بر کتابخانه‌های دانشگاهی و نقش آنها در این رابطه (CM12-97)

*بررسی مدل‌های خرید و سازماندهی منابع الکترونیکی در کتابخانه‌ها (CM13-97)

 

حوزه سواد اطلاعاتی (IL)

*بررسی سواد اطلاعاتی اعضای هیات علمی (وزارت علوم، وزارت بهداشت، دانشگاه آزاد و …) در گروه های مختلف علمی (IL1-96)

*توسعه و ارزیابی روش شناسی های مختلف پژوهشی در بررسی سواد اطلاعاتی(IL2-96)

*بررسی ماهیت تأثیر شیوه های آموزشی بر سواد اطلاعاتی(IL3-96)

*بررسی تأثیر استراتژی ها و ساختارهای سازمانی در توسعه سواد اطلاعاتی(IL4-96)

*بازنگری سرفصل دو واحد درس سواد اطلاعاتی با نگاهی به چارچوب سواد اطلاعاتی 2016(IL5-96)

*ملزومات توسعه آموزش های مجازی مهارت های سواد اطلاعاتی در وب گاه کتابخانه های دانشگاهی کشور        (IL6-96)

*ملزومات تدوین استانداردهای سواد اطلاعاتی ایران (IL7-96)

*بررسی سطوح ارائه دروس سواد اطلاعاتی در مقاطع مختلف تحصیلی در آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها(IL8-96)

*ارزیابی برنامه‌هاي نرم‌افزاري آموزش مهارت‌هاي سواد اطلاعاتی(IL9-96)

 

حوزه منابع خطی (Ma)

*ارزیابی روش‌های تحقیق در نسخه شناسی(Ma1-96)

*بررسی کانون های استنساخ همانند ربع رشیدی(Ma2-96)

*بررسی عناصر مادی نسخه های خطی همانند انواع کاغذ(Ma3-96)

*بررسی انواع روابط کتابشناختی در نسخ خطی و منابع کمیاب(Ma4-96)

*بررسی کاربرگه‌های بومی و جهانی منابع نسخ خطی (Ma5-97)

*دیجیتال­ سازی و پایگاه­های اطلاعاتی منابع نسخ خطی (Ma6-97)

حوزه آرشیو(Ar)

*ارزیابی کارکردهای تعاملی آرشیو(Ar1-96)

*بررسی وضعیت آرشیوهای محلی و کارکردهای آن  (Ar2-96)

*ارزیابی قابلیت آرشیوهای خانوادگی (خانواده‌های مهم تاریخی) در توسعه توریسم(Ar3-96)

*بررسی سیاستگذاری‌ها و ملزومات آرشیوی مرتبط با اسناد تولید شده در اتوماسیون‌های اداری (Ar4-96)

*آرشیوهای بومی و محلی و جهانی و کارکردهای آن   (Ar5-97)

*آینده پژوهی آرشیو (Ar6-97)

*استاندارهای سازماندهی منابع آرشیوی (Ar7-97)

 

اولویت‌های پژوهشی مرتبط با انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران (LISA)

*شناسائی عوامل مؤثر بر جلب مشارکت اعضای جامعه علمی کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران در فعالیت‌های انجمن     (LISA1-96)

*ویژگی‌های بسته جامع خدماتی انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران برای اعضاء(LISA2-96)

*بررسی انتظارت و نحوه جلب مشارکت سازمان‌ها و نهادهای دولتی و انتفاعی برای همکاری با انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران(LISA3-96)

*بررسی میزان کارآمدی فعالیت‌های شاخه‌های انجمن (LISA4-96)

*بررسی چالش‌ها و راهبردهای ارتقاء وضعیت شاخه‌های انجمن (LISA5-96)

مقایسه تطبیقی وضعیت انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران با سایر انجمن‌های کتابداری و اطلاع‌رسانی دنیا(LISA6-96)

*ملزومات برقراری ارتباط مؤثر انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران با ایفلا و سایر نهادهای بین‌المللی معتبر(LISA7-96)

*تدوین راهبردهای عملیاتی برای برقراری ارتباط مؤثر انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران با سایر انجمن‌های علمی کشور(LISA8-96)

*ملزومات و عوامل مؤثر بر فرایند تدوین اولویت‌های پژوهشی توسط انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران(LISA9-96)

*ملزومات تدوین و بازنگری در برنامه راهبردی انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران(LISA10-96)

*بررسی وضعیت کمی و کیفی کمیته‌های انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران و شاخه‌هایش(LISA11-96)

*وضعیت فرایند اعتباربخشی و ارزشیابی سازمان‌ها و اعضای جامعه علمی در انجمن‌های کتابداری و اطلاع‌رسانی سایر کشورها (LISA12-96)

*اجرای شیوه ­های برندسازی برای انجمن کتابداری و اطلاع رسانی(LISA13-96)

*امکان سنجی برقراری ارتباط موثر انجمن با نهاد کتابخانه­های عمومی یا کتابخانه­های تحت حمایت شهرداری­ها (LISA14-96)

*امکان سنجی تجاری­سازی  تولید محتواهای دیجیتال از سوی انجمن(LISA15-96)

*بررسی راهکارهای گسترش خدمات انجمن در راستای جلب اعتماد و رضایت حرفه­مندان(LISA16-96)

*بررسی راهکارهای متناسب سازی و گسترش خدمات انجمن با نیازهای خاص سازمان­ها در زمینه همکاری­های مشترک(LISA17-96)

*بررسی راهکارهای مناسب بازاریابی ایتترنتی برای فعالیت­های انجمن(LISA18-96)

*بررسی عوامل انگیزشی برای همکاری با انجمن       (LISA19-96)

*بررسی میزان موفقیت انجمن در معرفی رسالت خود به اعضای جامعه علمی و حرفه‌ای(LISA20-96)

*بررسی نقش فضای مجازی (اعم از وب سایت و شبکه­های اجتماعی مرتبط) در شناساندن رسالت­های انجمن  (LISA21-96)

*بررسی مدل‌های ارزیابی گروه‌های آموزشی توسط انجمن‌های علمی(LISA22-96)

*تعیین شاخص‌های ارزیابی صلاحیت فنی و حرفه‌ای کتابداران و چگونگی صدور گواهینامه صلاحیت فنی و حرفه‌ای توسط انجمن علمی کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران(LISA23-96)

*تعیین شاخص‌های ارزیابی بروندادهای موسسه‌های پژوهشی کتابخانه‌ای و آرشیوی ایران توسط انجمن علمی کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران(LISA24-96)

*میزان انطباق ساختار سازمانی و عملکرد انجمن علمی کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران با تحولات جدید   (LISA25-96)

*میزان رضایت جامعه کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران از عملکرد انجمن علمی کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران(LISA26-96)

*میزان دستیابی انجمن علمی کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران به اهداف استراتژیک تعیین شده در سند برنامه استراتژیک آن(LISA27-96)

*تعیین شاخص‌های اثرگذاری خدمات انجمن علمی کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران بر جامعه(LISA28-96)

*تدوین معیارهای انتشار کتاب­های تخصصی رشته بر پایه همکاری میان انجمن و کمیته برنامه ریزی رشته به منظور پر کردن خلاء انتشاراتی سرفصل های رشته (LISA29-96)

* تدوین استراتژی اقیانوس آبی برای انجمن علمی کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران (LISA30-96)

آخرین اخبار