فرم ثبت اولویت‌های پژوهشی
 1. نام*
  ورودی نامعتبر
 2. نام‌خانوادگی*
  ورودی نامعتبر
 3. وضعیت تحصیلی*
  ورودی نامعتبر
 4. میزان تحصیلات*
  ورودی نامعتبر
 5. آیا عضو انجمن هستید؟*
  ورودی نامعتبر
 6. آیا شاغل هستید؟*
  ورودی نامعتبر
 7. آیا پژوهش را برای سازمان یا نهاد خاصی انجام می‌دهید؟*
  ورودی نامعتبر
 8. نام سازمان یا نهاد مربوطه*
  ورودی نامعتبر
 9. نشانی محل کار*
  ورودی نامعتبر
 10. نشانی منزل*
  ورودی نامعتبر
 11. رایانامه (پست الکترونیکی)*
  ورودی نامعتبر
 12. تلفن همراه*
  ورودی نامعتبر
 13. حوزه تخصصی*
  ورودی نامعتبر
 14. حوزه تخصصی بازیابی اطلاعات*
  ورودی نامعتبر
 15. حوزه تخصصی تعامل انسان با اطلاعات*
  ورودی نامعتبر
 16. حوزه رفتار اطلاعاتی*
  ورودی نامعتبر
 17. حوزه سازماندهی اطلاعات*
  ورودی نامعتبر
 18. حوزه علم سنجی*
  ورودی نامعتبر
 19. حوزه فناوری‌های کتابخانه‌ای و کتابخانه دیجیتال*
  ورودی نامعتبر
 20. حوزه مدیریت اطلاعات و دانش*
  ورودی نامعتبر
 21. حوزه مطالعات نظری و فلسفه اطلاعات*
  ورودی نامعتبر
 22. حوزه مدیریت مجموعه و خدمات کتابخانه‌ای*
  ورودی نامعتبر
 23. حوزه سواد اطلاعاتی *
  ورودی نامعتبر
 24. حوزه منابع خطی*
  ورودی نامعتبر
 25. حوزه آرشیو*
  ورودی نامعتبر
 26. اولویت‌های پژوهشی مرتبط با انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران*
  ورودی نامعتبر
 27. ارسال فایل پیشنهاده *
  ورودی نامعتبر
 28. ارسال نامه تأیید استاد راهنما (برای دانشجویان)
  ورودی نامعتبر
 29. *
  ورودی نامعتبر

 

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…