حمایت پژوهشی

کمیته پژوهش انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران به منظور شناسائی خلاء‌های پژوهشی در حوزه‌های تخصصی علم اطلاعات و دانش‌شناسی، فرایند تدوین اولویت‌های پژوهشی را به انجام رسانده است. این فرایند با کمک از کارگروه‌های تخصصی در 13 حوزه موضوعی (شامل مطالعات نظری و فلسفه اطلاعات، مدیریت مجموعه و خدمات کتابخانه‌ای، فناوری‌های کتابخانه‌ای، بازیابی اطلاعات، کتابخانه دیجیتال، مدیریت اطلاعات و دانش، علم‌سنجی، سواد اطلاعاتی، سازماندهی اطلاعات، تعامل انسان با رایانه، رفتار اطلاعاتی، آرشیو و منابع خطی) شکل گرفته است. همچنین اولویت‌های پژوهشی مرتبط با انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران نیز احصاء شده‌اند. سیاهه اولویت‌های پژوهشی را می‌توانید در اینجا ببینید. قرار است این سیاهه هر سال با کمک گرفتن از کارگروه‎های تخصصی روزآمد شود.

به منظور حمایت از پژوهشگران، نظام‌نامه حمایت از پژوهش تدوین و به تصویب هیئت مدیره انجمن رسیده است. افرادی که تمایل دارند مطابق با موارد مندرج در نظام‌نامه، از حمایت‌های انجمن برخوردار شوند می‌توانند با عضویت در انجمن، فرایند ثبت اولویت های پژوهشی را آغاز و با پر کردن فرم و درج مدارک موردنیاز از حمایت‌ها و پشتیبانی‌های لازم برخوردار شوند. پس از تأیید ثبت اولویت پژوهشی و مدارک ارسالی توسط کارشناسان کمیته پژوهش، آن اولویت به نام فرد ثبت‌کننده ثبت و از طریق وب‌سایت انجمن اطلاع‌رسانی خواهد شد. جهت طرح پرسش‌ها و ابهام‌های خود می‌توانید با ایمیل کمیته پژوهش (research@ilisa.ir) مکاتبه کنید.

آخرین اخبار