کمیته پژوهش

  • کمیته پژوهش یکی از کمیته‌های تعریف شده برای انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران است که به دنبال ارتقاء جایگاه پژوهش در حوزۀ علم اطلاعات و دانش‌شناسی و فراهم کردن زمینه انجام پژوهش‌های مؤثر، هدفمند و کاربردی در این حوزه است. همچنین این کمیته به دنبال ایجاد ساختارهای لازم برای معرفی مستمر یافته‌های مربوط به پژوهش‌های حوزه علم اطلاعات و دانش‌شناسی به جامعۀ علمی است.
  •  

 

  • رصد وضعیت فعالیت‌های پژوهشی در حوزۀ علم اطلاعات و دانش‌شناسی ایران
  • نقد و بررسی فعالیت‌های پژوهشی در حوزۀ علم اطلاعات و دانش‌شناسی ایران
  • تلاش برای ارتقاء وضعیت کیفی پژوهش در حوزۀ علم اطلاعات و دانش‌شناسی ایران
  • شناسائی و معرفی اولویت‌های پژوهشی در حوزه‌های تخصصی علم اطلاعات و دانش‌شناسی ایران
  • فراهم کردن زمینه انجام پژوهش‌های مؤثر در حوزۀ علم اطلاعات و دانش‌شناسی ایران
  • فراهم کردن زمینه معرفی یافته‌های مرتبط با پژوهش‌های حوزۀ علم اطلاعات و دانش‌شناسی به جامعه
  • شناسائی هسته‌های پژوهشی در حوزه‌های موضوعی مرتبط به منظور برنامه‌ریزی و اجرای پژوهش‌های گروهی
  • هدفمند رصد وضعیت کیفی پایان‌نامه‌های حوزۀ علم اطلاعات و دانش‌شناسی ایران
  • تدوین شیوه‌نامه‌ها و استانداردهای مورد نیاز در حوزۀ پژوهش
  • همکاری با دیگر کمیته‌های انجمن در تدوین آئین‌نامه‌ها و منابع پژوهشی مورد نیاز
  • طراحی ساز و کارهای مناسب برای معرفی و تعامل هر چه بهتر پژوهشگران و متخصصان حوزه علم اطلاعات و دانش‌شناسی
  • تلاش برای برقراری پیوندهای مناسب با سایر مؤسسات و مراکز پژوهشی کشور به منظور معرفی دستاوردهای پژوهشی مربوط به حوزه علم اطلاعات و دانش‌شناسی
نام و نام خانوادگیسمترایانامه
دکتر محمد زره‌سازمسئول کمیته Research [at] ilisa.ir
 دکتر زینب پاپیدبیر کمیتهzeinab_papi12[at] yahoo.com 
محمود سنگریهمکار کمیتهmsangary [at] gmail.com
نجمه رحیمیهمکار کمیتهnjrh1365 [at] gmail.com
سمانه نوذرهمکار کمیتهsamaneh.nouzar [at] gmail.com

 

همیاران کمیته (دانشجویان دکتری):

  • ابوالفضل طاهری (دانشگاه اصفهان-  )
  • آناهیتا باواخانی (دانشگاه الزهرا- abavakhani@gmail.com)
  • حیدر اسماعیلی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان- heydaresmaeili@gmail.com)
  • روح الله منوچهری (دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان- rmanoch58@gmail.com)
  • زهرا ناصری (دانشگاه تهران- znaseri50@gmail.com)
  • زهرا نامور (دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات- namvarzahra@gmail.com)
  • زهره زاهدی (دانشگاه لیدن هلند- zohrehzahedi@gmail.com)
  • سیده رقیه حجازی (دانشگاه شهید چمران اهواز-  )
  • عارف ریاحی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات- ariahi1986@gmail.com)
  • فاطمه پازوکی (دانشگاه الزهرا-  )
  • فرانک زمردپوش (دانشگاه خوارزمی- fzomorodpoush@gmail.com)
  • محبوبه فرزین یزدی (دانشگاه الزهرا- farziny258@gmail.com)
  • محمود سنگری (دانشگاه خوارزمی- msangary@gmail.com)
  • معصومه یگانه‌فر (دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان- myeganeh100@gmail.com)
  • مهدی زاهدی نوقابی (دانشگاه فردوسی مشهد –  )
  • مهرناز الله بخش (دانشگاه خوارزمی –alahbakhsh0912@gmail.com)
  • وحیده زینالی (دانشگاه خوارزمی-  )

همیاران کمیته (دانشجویان کارشناسی ارشد)

با نشانی Research [at] ilisa.ir در ارتباط باشید.

آخرین اخبار