کمیته پژوهش
 • کمیته پژوهش یکی از کمیته‌های تعریف شده برای انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران است که به دنبال ارتقاء جایگاه پژوهش در حوزۀ علم اطلاعات و دانش‌شناسی و فراهم کردن زمینه انجام پژوهش‌های مؤثر، هدفمند و کاربردی در این حوزه است. همچنین این کمیته به دنبال ایجاد ساختارهای لازم برای معرفی مستمر یافته‌های مربوط به پژوهش‌های حوزه علم اطلاعات و دانش‌شناسی به جامعۀ علمی است.
 •  

 

 • رصد وضعیت فعالیت‌های پژوهشی در حوزۀ علم اطلاعات و دانش‌شناسی ایران
 • نقد و بررسی فعالیت‌های پژوهشی در حوزۀ علم اطلاعات و دانش‌شناسی ایران
 • تلاش برای ارتقاء وضعیت کیفی پژوهش در حوزۀ علم اطلاعات و دانش‌شناسی ایران
 • شناسائی و معرفی اولویت‌های پژوهشی در حوزه‌های تخصصی علم اطلاعات و دانش‌شناسی ایران
 • فراهم کردن زمینه انجام پژوهش‌های مؤثر در حوزۀ علم اطلاعات و دانش‌شناسی ایران
 • فراهم کردن زمینه معرفی یافته‌های مرتبط با پژوهش‌های حوزۀ علم اطلاعات و دانش‌شناسی به جامعه
 • شناسائی هسته‌های پژوهشی در حوزه‌های موضوعی مرتبط به منظور برنامه‌ریزی و اجرای پژوهش‌های گروهی
 • هدفمند رصد وضعیت کیفی پایان‌نامه‌های حوزۀ علم اطلاعات و دانش‌شناسی ایران
 • تدوین شیوه‌نامه‌ها و استانداردهای مورد نیاز در حوزۀ پژوهش
 • همکاری با دیگر کمیته‌های انجمن در تدوین آئین‌نامه‌ها و منابع پژوهشی مورد نیاز
 • طراحی ساز و کارهای مناسب برای معرفی و تعامل هر چه بهتر پژوهشگران و متخصصان حوزه علم اطلاعات و دانش‌شناسی
 • تلاش برای برقراری پیوندهای مناسب با سایر مؤسسات و مراکز پژوهشی کشور به منظور معرفی دستاوردهای پژوهشی مربوط به حوزه علم اطلاعات و دانش‌شناسی

نام و نام خانوادگی

سمت

رایانامه

دکتر سعیده اکبری داریان

مسئول کمیته

sakbaridaryan[at]gmail.com

دکتر فرزانه قنادی نژاد

دبیر کمیته

farzaneh.ghanadinezhad[at]gmail.com

دکتر مریم اسدی   

عضو کمیته

maryasadi2008[at]gmail.com

فائزه نقاشیان   

عضو کمیته

fnaghashian1356[at]ut.ac.ir

ساناز باغستانی 

عضو کمیته

sa.baghestani[at]gmail.com

دکتر رحمان معرفت  

عضو کمیته

rmarefat[at]semnan.ac.ir

دکتر حمیده جعفری پاورسی   

عضو کمیته

hmdh.jfr[at]gmail.com

خانم حمیده کسایی 

عضو کمیته

h_fard31[at]yahoo.co.uk

دکتر زهرا رضازاده    

عضو کمیته

rezazadehzahra[at]gmail.com

دکتر شبنم رفوآ  

عضو کمیته

shabrefoua[at]yahoo.com

دکتر محمد زره‌ساز    

عضو کمیته

mzerehsaz[at]gmail.com

دکتر محمود سنگری  

عضو کمیته

msangary[at]gmail.com

دکتر زینب صفوی 

عضو کمیته

safavi2009[at]gmail.com

دکتر محبوبه قربانی  

عضو کمیته

mahghorbani1353[at]gmail.com

فاطمه فدایی  

عضو کمیته

fatemeh9862[at]gmail.com

نام و نام خانوادگیرایانامه
 دکتر سمیه السادات آخشیکsomakhshik[at]gmail.com
دکتر حسن بهزادیhassanbehzadi[at]gmail.com
 دکتر زینب  پاپیzeinab_papi12[at]yahoo.com
 دکتر حمیدرضا جمالی مهموئیh.jamali[at]gmail.com
دکتر رسول زوارقیrasoolzavaraqi[at]gmail.com
 دکتر میترا صمیعیsamiei.mitra66[at]gmail.com
دکتر جواد عباس‌پورjavad.abbaspour[at]gmail.com
دکتر مهدی علیپور حافظیmeh.hafezi[at]gmail.com
 دکتر داریوش علیمحمدیwebliographer[at]gmail.com
دکتر رحمت‌الله فتاحیfattahirahmat[at]gmail.com
دکتر عبدالحسین فرج‌پهلوfarajpahlou[at]gmail.com
دکتر یزدان منصوریانy.mansourian[at]gmail.com
دکتر عصمت مومنیesmatmomeni[at]yahoo.com
دکتر مریم نظریmaryamnazari76[at]gmail.com
با نشانی Research [at] ilisa.ir در ارتباط باشید.

آخرین اخبار