اعضای کمیته پژوهش (دوره‌های پیشین)

نام و نام خانوادگی

سمت

رایانامه

دکتر محمد زره‌ساز

مسئول کمیته

 Research [at] ilisa.ir

 دکتر زینب پاپی

دبیر کمیته

zeinab_papi12[at] yahoo.com

 

محمود سنگری

همکار کمیته

msangary [at] gmail.com

نجمه رحیمی

همکار کمیته

njrh1365 [at] gmail.com

سمانه نوذر

همکار کمیته

samaneh.nouzar [at] gmail.com

همیاران کمیته (دانشجویان دکتری):

 • ابوالفضل طاهری (دانشگاه اصفهان-  )
 • آناهیتا باواخانی (دانشگاه الزهرا- abavakhani@gmail.com)
 • حیدر اسماعیلی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان- heydaresmaeili@gmail.com)
 • روح الله منوچهری (دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان- rmanoch58@gmail.com)
 • زهرا ناصری (دانشگاه تهران- znaseri50@gmail.com)
 • زهرا نامور (دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات- namvarzahra@gmail.com)
 • زهره زاهدی (دانشگاه لیدن هلند- zohrehzahedi@gmail.com)
 • سیده رقیه حجازی (دانشگاه شهید چمران اهواز-  )
 • عارف ریاحی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات- ariahi1986@gmail.com)
 • فاطمه پازوکی (دانشگاه الزهرا-  )
 • فرانک زمردپوش (دانشگاه خوارزمی- fzomorodpoush@gmail.com)
 • محبوبه فرزین یزدی (دانشگاه الزهرا- farziny258@gmail.com)
 • محمود سنگری (دانشگاه خوارزمی- msangary@gmail.com)
 • معصومه یگانه‌فر (دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان- myeganeh100@gmail.com)
 • مهدی زاهدی نوقابی (دانشگاه فردوسی مشهد –  )
 • مهرناز الله بخش (دانشگاه خوارزمی –alahbakhsh0912@gmail.com)
 • وحیده زینالی (دانشگاه خوارزمی-  )

همیاران کمیته (دانشجویان کارشناسی ارشد)

آخرین اخبار