کمیته سازماندهی دانش

کمیته سازماندهی دانش یکی از کمیته‌های تخصصی انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران است. هدف این کمیته ارتقاء دانش و مهارت سازماندهی دانشِ کتابداران شاغل در بخش سازماندهی کتابخانه‌ها، دانشجویان و اعضاء هیأت علمی علم اطلاعات و دانش‌شناسی و ایجاد ساختارهای لازم برای آموزش و پژوهش در زمینه سازماندهی دانش در میان متخصصان سازماندهی است. از جمله محورها و فعالیت‌های انجمن می‌توان به پایش و بررسی وضعیت و روند سازماندهی دانش در کتابخانه‌ها، آرشیوها و موزه‌های ایران؛ بررسی وضعیت و روند سازماندهی منابع اطلاعاتی در کتابخانه‌ها، آرشیوها، و موزه‌های خارج از ایران و بومی‌سازی تجربیات آن­‌ها؛ تلاش برای ارتقاء سطح دانش متخصصان و متولیان سازماندهی منابع در کتابخانه‌ها، آرشیوها و موزه‌های ایران؛ ایجاد و بسط ارتباط علمی با متخصصان و سازمان‌ها و مؤسسات ایرانی و خارجی مرتبط برای هم‌افزایی سازماندهی دانش و در نهایت به رصد و مرور استانداردها و دستنامه‌ها بین‌المللی سازماندهی دانش و تلاش برای ترجمه و بومی‌سازی آن‌ها اشاره کرد.

نام و نام خانوادگی

سمت

ایمیل

ملیحه درخوش

مسئول کمیته

mdorkhosh@gmail.com

ساناز امامی

دبیر کمیته

snz.emi@gmail.com

مریم اسدی

عضو کمیته

maryasadi2008@gmail.com

ساناز باغستانی

عضو کمیته

sa.baghestani@gmail.com

عباس رجبی

عضو کمیته

abrajabi@gmail.com

  • با نشانی KO@ilisa.ir در ارتباط باشید.

آخرین اخبار