چهاردهمین برنامه زنده آموزشی “قطب نمای آموزش” انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی ایران با عنوان “روش های نمونه گیری در پژوهش” برگزار شد

چهاردهمین برنامه زنده آموزشی”قطب نمای آموزش” انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی ایران در روز سه شنبه مورخ 6 آبان ماه 1399 ساعت 21 الی 23 در صفحه اینستاگرام انجمن با عنوان “روش های نمونه گیری در پژوهش” با تدریس جناب آقای دکتر منصور کوهی رستمی، عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز و رئیس انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران (شاخه خوزستان)، برگزار شد. این برنامه به منظور یاری رسانی به پژوهشگران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی برنامه ریزی شده است.
مجری این نشست سرکار خانم دکتر میترا صمیعی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی و مسئول کمیته آموزش و عضو هیئت مدیره انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی ایران بود. وی در ابتدای برنامه به اهمیت و جایگاه نمونه گیری در پژوهش های دانشگاهی پرداخت و به این نکته اشاره کرد که بسیاری از دانشجویان متاسفانه در این بخش ضعف اساسی دارند و اکثرا این بخش را به مشاوران آمار می سپارند و در نتیجه توصیف این بخش در فصل سوم پایان نامه های دانشگاهی ضعف اساسی دارد. سپس جناب آقای دکتر کوهی رستمی به ارائه برنامه آموزشی خود پرداختند و نکات بسیار خوب و کاربردی را در زمینه نمونه گیری، اهمیت و جایگاه نمونه گیری در پژوهش های دانشگاهی مطرح کردند. معمولا در مواردی که جامعه پژوهش بزرگ است، امکان بررسی صفت مورد مطالعه در تمام اعضای جامعه وجود ندارد یا بسیار مشکل است، به همین دلیل پژوهشگران به جای مطالعه کل جامعه، نمونه پژوهش را مورد مطالعه و تحلیل قرار می دهند که نمونه مورد مطالعه باید نماینده جامعه پژوهش باشد یا بازتابی از ویژگی های اصلی پژوهش باشد. نمونه مجموعه ای از نشانه ها است که از یک قسمت، گروه یا جامعه ای بزرگتر انتخاب می شود. این انتخاب به گونه ای است که این مجموعه نشانه، ویژگی های آن قسمت، گروه یا جامعه بزرگتر را دارا باشد. سپس به مزایای نمونه گیری و تفاوت های آن با سرشماری پرداختند. وی چنین گفتند انواع نمونه گیری عبارتند از : نمونه گیری در دسترس ( آسان و دم دستی)، نمونه گیری سهمیه ای، نمونه گیری هدفمند، نمونه گیری گلوله برفی (شبکه ای)، نمونه گیری برگزیده و نمونه گیری تصادفی طبقه ای است. سپس ایشان به اشتباهات رایج در نمونه گیری اشاره کردند و مراحل و گام های انتخاب و تعیین حجم نمونه را با بیان ساده مطرح کردند و به این موضوع اشاره کردند که چه وقت هایی از 2 فرمول کوکران و جدول مورگان برای تعیین حجم نمونه باید استفاده کنیم و اینکه فرمول های تعیین حجم نمونه در روش های کمی و کیفی و انواع روش های پژوهش متفاوت است. در این برنامه حاضرین پرسش های خود را در قالب کامنت ارائه کردند و جناب آقای دکتر کوهی رستمی به سوالات حاضرین پاسخ دادند.

آخرین اخبار