بایگانی نوامبر 1, 2020

برگزاری کارگاه مجازی با عنوان “چگونه یک مقاله کتابسنجی برای مجلات معتبر بین‌المللی بنویسیم؟”

انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران کارگاه مجازی با عنوان “چگونه یک مثاله کتابسنجی برای مجلات معتبر بین‌المللی بنویسیم؟” را در روز پنجشنبه ۲۲ آبان

ادامه مطلب

چهاردهمین برنامه زنده آموزشی “قطب نمای آموزش” انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی ایران با عنوان “روش های نمونه گیری در پژوهش” برگزار شد

چهاردهمین برنامه زنده آموزشی”قطب نمای آموزش” انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی ایران در روز سه شنبه مورخ 6 آبان ماه 1399 ساعت 21 الی

ادامه مطلب