ششمین لایو عمومی انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران با عنوان “کتاب های واقعیت افزوده برای کودکان و مشکلات نشر آن ها در ایران”

انجمن كتابداری واطلاع رسانی ايران ششمين هم اندیشی مجازی عمومی خود را به صورت زنده (لايو) برگزار مي كند. به دليل هم زماني با هفته ملي كودک، موضوع اين برنامه “كتاب های واقعيت افزوده برای كودكان و مشكلات نشر آن ها در ايران” است كه در روز سه شنبه ٢٢ مهرماه ١٣٩٩ از ساعت ١٨ با حضور دكتر دلنشين دانايي و حميد پيماني برگزار خواهد شد.
از علاقه مندان دعوت می شود از طریق همين صفحه (ilisa1345) در این برنامه حضور یابند.

آخرین اخبار