ششمین لایو عمومی انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران با عنوان “کتاب های واقعیت افزوده برای کودکان و مشکلات نشر آن ها در ایران”

انجمن کتابداری واطلاع رسانی ایران ششمین هم اندیشی مجازی عمومی خود را به صورت زنده (لایو) برگزار می کند. به دلیل هم زمانی با هفته ملی کودک، موضوع این برنامه “کتاب های واقعیت افزوده برای کودکان و مشکلات نشر آن ها در ایران” است که در روز سه شنبه ٢٢ مهرماه ١٣٩٩ از ساعت ١٨ با حضور دکتر دلنشین دانایی و حمید پیمانی برگزار خواهد شد.
از علاقه مندان دعوت می شود از طریق همین صفحه (ilisa1345) در این برنامه حضور یابند.

آخرین اخبار