بایگانی مهر ۲۰, ۱۳۹۹

ششمین لایو عمومی انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران با عنوان “کتاب های واقعیت افزوده برای کودکان و مشکلات نشر آن ها در ایران”

انجمن کتابداری واطلاع رسانی ایران ششمین هم اندیشی مجازی عمومی خود را به صورت زنده (لایو) برگزار می کند. به دلیل هم زمانی با هفته

ادامه مطلب