شرایط عضویت

 

الف – دارندگان مدرک کارشناسی کتابداری و اطلاع­رسانی

ب- دارندگان مدرک کاردانی کتابداری و اطلاع­رسانی با ۵ سال سابقه کار در حوزه کتابداری و اطلاع­رسانی

ج- دارندگان مدرک دانشگاهی در سایر رشته ها با ۵ سال سابقه کار در حوزه کتابداری و اطلاع­رسانی

د- افراد با مدارک تحصیلی پایین­تر با حداقل ۱۰ سال سابقه کار در امر کتابداری و اطلاع­رسانی که به تشخیص هیات مدیره خدمات قابل توجهی در حوزه کتابداری و اطلاع رسانی ارائه داده اند.

  1. عضویت دانشجویی:

دانشجویان کارشناسی رشته کتابداری و اطلاع­رسانی می‌توانند به عضویت وابسته انجمن در آیند.

  1. عضویت افتخاری:

شخصیت­های ایرانی و خارجی که مقام علمی آنان در زمینه اهداف و فعالیت­های انجمن دارای اهمیت ویژه باشد، یا در پیشبرد اهداف انجمن کمک­های موثر و ارزنده ای نموده باشند، با تشخیص هیات مدیره می‌توانند به عضویت افتخاری در آیند.

  1. اعضای حقوقی:

سازمان­هایی که در زمینه های علمی و پژوهشی مربوط فعالیت دارند می توانند به عضویت انجمن در آیند. این سازمان­ها و موسسات عضو وابسته محسوب خواهند شد.

تبصره . اعضای وابسته‌ای که پژوهش و خدمت قابل توجهی را ارائه داده باشند،‌ به تصویب هیات مدیره می‌توانند به عضویت پیوسته انجمن در آیند.

هر یک از اعضای پیوسته و وابسته سالانه مبلغی را که میزان آن در آیین نامه جداگانه توسط هیات مدیره تعیین می‌شود، به عنوان حق عضویت پرداخت خواهد کرد.

تبصره ۱. پرداخت حق عضویت هیچگونه حق و ادعایی نسبت به دارائی انجمن برای عضو ایجاد نمی­کند.

تبصره ۲. اعضای افتخاری از پرداخت حق عضویت معاف هستند.

ماده ۸. عضویت در یکی از موارد زیر خاتمه می‌یابد.

  1. استعفای کتبی
  2. عدم پرداخت حق عضویت سالانه.

تبصره. تائید خاتمه عضویت با هیات مدیره است.

هزینه عضویت/تمدید (سال ۱۳۹۲):

اشخاص حقیقی:

– دکترا و بالاتر و دانشجوی دکترا ( پیوسته)= ۵۰۰۰۰۰ ریال

– کارشناسی ارشد و دانشجوی کارشناسی ارشد (پیوسته)= ۲۰۰۰۰۰ ریال

-کارشناسی (وابسته)= ۱۰۰۰۰۰ ریال

– دانشجوی کارشناسی (وابسته)= ۱۰۰۰۰۰ ریال

– کاردانی و دانشجوی کاردانی (وابسته) ۱۰۰۰۰۰ریال

دیپلم (وابسته)= ۱۰۰۰۰۰ ریال

اشخاص حقوقی:

-کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌ها: سه میلیون ریال

-کتابخانه‌های دانشکده‌ها: به صورت مستقل: پانصد هزار ریال و در صورت عضویت کتابخانه مرکزی، سیصد هزار ریال

-کتابخانه‌های بخش صنعت، کشاورزی و پزشکی: سه میلیون و پانصد هزار ریال

-سایر کتابخانه ها:  دو میلیون و پانصد هزار ریال

– سازمان ها و موسسات: ده میلیون ریال

-برای عضویت‌های گروهی تخفیف ویژه در نظر گرفته می‌شود. 

شماره حساب:

۰۱۰۷۷۷۳۳۵۳۰۰۷ بانک ملی شعبه دانشگاه الزهرا به نام انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی ایران 

نحوه عضویت:

برای عضویت می توانید به دو شیوه عمل کنید:

۱) تکمیل فرم عضویت از طریق وبگاه انجمن 

یا

۲) تکمیل فرم عضویت چاپی و ارسال آن به همراه مدارک موردنیاز از طریق نشانی الکترونیکی انجمن.

 

آخرین اخبار