بایگانی مرداد ۱۶, ۱۳۹۲

شرایط عضویت

  1. عضویت پیوسته:

موسسان انجمن و افرادی که حداقل دارای درجه کارشناسی ارشد در رشته کتابداری و اطلاع رسانی با گرایش های وابسته باشند، می‌توانند به عضویت پیوسته انجمن در آیند.

  1. عضویت وابسته:

افرادی که دارای شرایط زیر هستند می‌توانند به عضویت وابسته انجمن در آیند:

ادامه مطلب