برگزاری دهمین لایو آموزشی با عنوان “قطب نمای آموزش(10)” با موضوع “پایایی و روایی در پژوهش های دانشگاهی”

برگزاری دهمین لایو آموزشی با عنوان قطب نمای آموزش(10) با موضوع پایایی و روایی در پژوهش های دانشگاهی در صفحه اینستاگرام انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی ایران در روز سه شنبه مورخ 18 شهریور 1399، از ساعت 21 الی 23 برگزار می شود. مهمان این نشست خانم دکتر سمیه سادات آخشیک، عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی و مجری کارشناس برنامه خانم دکتر میترا صمیعی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و مسئول کمیته آموزش و عضو هیئت مدیره انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی ایران هستند.

انجمن این برنامه را به منظور یاری رساندن به پژوهشگران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی برنامه ریزی کرده است.

علاقه مندان و پژوهشگران می توانند از طریق صفحه اینستاگرام انجمن به آدرس (ilisa1345) در این برنامه حضور یابند.

آخرین اخبار