بایگانی مرادی، نورالله

در نقشه جامع علمی هیچ صحبتی از کتاب و کتابخانه و کتابداری نشده است

به گزارش لیزنا، نشست «جایگاه کتابداری و اطلاع رسانی در نقشه جامع علمی کشور»، روز دوشنبه مورخ ۲۸ آذر ماه ۱۳۹۰ ساعت ۱۰:۱۵ دقیقه در سالن ۸۰ نفره کتابخانه ملی ایران با بخش سرود ملی ایران و قرائت آیاتی چند از قرآن کریم رسمیت یافت.

ادامه مطلب