جوایز ملی

دکتر زره‌ساز، دبیر کمیتۀ علمی جوایز ملی انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران ضمن برشمردن ویژگی‌های هر کدام از این جوایز، به فعالیت‌های صورت گرفته در رابطه با تصویب نظامنامۀ جوایز، انتخاب کمیتۀ علمی و کمیتۀ داوران و ارائه فراخوان و دریافت و داوری آثار اشاره کرد. 

وی همچنین عنوان کرد که ارزیابی آثار بر اساس معیارهایی همچون توجه به مبانی نظری، اصالت، اعتبار، نوآوری و خلاقیت، اثربخشی و کیفیت صورت گرفته و یکی از معیارهای مورد توجه داوران برای ارزیابی، رویکرد ملی آثار بوده است.

زره ساز  گفت: هر اثر برای سه داور از افراد مطرح در حوزه‌های موضوعی مرتبط ارسال گردید و شرط لازم برای به دست آوردن عنوان جایزه ملی، کسب امتیاز مجموع ۲۷۰ از ۳۰۰ درنظر گرفته شد. در صورتی که در هریک از جوایز، اثر برگزیده‌ای حائز امتیاز مورد نیاز برای دریافت جایزه ملی نبود، با نظر کمیتۀ علمی جوایز، یک یا چند اثر از میان آثار دارای بالاترین امتیاز به عنوان شایسته تقدیر انتخاب شدند.

آخرین اخبار