تماس با ما

{loadmodule mod_sj_contact_ajax,Sj Contact Ajax – Big Map}

                                    ارتباط با کمیته ها                                          

 
مسئول کمیته روابط عمومی  مهرنازخراسانچی    info@ilisa.ir
مسئول کمیته آموزش دکتر امیررضا اصنافی education@ilisa.ir
مسئول کمیته پژوهش  دکتر محمد زره‌ساز research@ilisa.ir
مسئول کمیته همایش ها سید ابراهیم عمرانی conferance@ilisa.ir
مسئول کمیته عضویت  دکتر مریم اسدی membership@ilisa.ir
مسئول کمیته های تخصصی   specialist@ilisa.ir
مسئول کمیته انتشارات  دکتر رضا رجبعلی بگلو publications@ilisa.ir
مسئول دفتر انجمن سعیده یوسفی office@ilisa.ir
مسئول کمیته برنامه ریزی  فرامرز مسعودی assess@ilisa.ir
مسئول کمیته بازاریابی دکتر رضا رجبعلی بگلو marketing@ilisa.ir
مسئول وب گاه نسا رضایی support@ilisa.ir

آخرین اخبار