گزارش کارگاه “چگونه یک مقاله کتابسنجی برای مجلات معتبر بین المللی بنویسیم؟”

کارگاه “چگونه یک مقاله کتابسنجی برای مجلات معتبر بین المللی بنویسیم؟” با تدریس جناب آقای دکتر محمد کریم صابری در روز پنج شنبه مورخ 22 آبان ماه 1399 از ساعت 10 الی 13:30 برگزار شد.

انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی ایران، کارگاه “چگونه یک مقاله کتابسنجی برای مجلات معتبر بین المللی بنویسیم ؟” را با تدریس جناب آقای دکتر محمد کریم صابری ، عضو هیات علمی ، مدیر اطلاع رسانی پزشکی و رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پژشکی همدان در روز پنج شنبه مورخ22 آبان ماه 1399 از ساعت 10 الی 13 برگزار کرد.
کارگاه در 3 بخش ارائه شد. در بخش اول به مفاهیم کتابسنجی، کتابخانه سنجی، علم سنجی، اطلاع سنجی، دگر سنجی، وب سنجی پرداختند. سپس گفتند که کتاب سنجی روشی برای مطالعه و ارزیابی متون علمی با استفاده از روش های ریاضی و آمار است. قوانین پایه در کتاب سنجی، قانون بازدهی علمی لوتکا، قانون پراکندگی مقالات بردفورد و قانون زبان شناسی با بسامد کلمات زیف است. کتاب سنجی یکی از مهمترین رویکردها و حوزه های پژوهشی در علوم کتابداری و اطلاع رسانی است و قلمرو کتاب سنجی به عنوان یک فیلد پژوهشی به تمام علوم گسترش پیدا کرده است و به یک فیلد میان رشته ای تبدیل شده است. در بخش دوم اجزای یک مقاله مناسب کتاب سنجی، بخش بخش تدریس شد و در هر بخش نکات مهم و کلیدی آن بخش نیز مطرح شد . بخش های یک مقاله خوب کتاب سنجی عبارت است از : عنوان (حتما از اصطلاح کتاب سنجی در عنوان استفاده شود)؛ چکیده ( چکیده با رویکرد ساختار یافته / ساختاری نوشته شود )؛ کلید واژه (خود را جایگاه خواننده قرارا داده و کلید واژه انتخاب کنیم )؛ مقدمه(مقدمه بر اساس مقالات جدید و ترجیحا پر رفرنس نوشته شود )؛ روش شناسی؛ یافته ها، بحث و نتیجه گیری؛ رفرنس ها (به مقالات کتاب سنجی منتشر شده در مجله هدف استناد کنید). در بخش سوم کارگاه، گام های مختلف نگارش یک مقاله کتاب سنجی به صورت عملی و کاربردی بررسی و تدریس شد و مهارت های لازم برای تبدیل شدن به یک پژوهشگر حرفه ای در کتاب سنجی معرفی شد. در نهایت انواع مطالعات کتاب سنجی در 8 دسته کلی تقسیم بندی و معرفی شد. در نهایت شرکت کنندگان کارگاه پرسش هایی را مطرح کردند و مدرس کارگاه پاسخ دادند و کارگاه با 21 نفر شرکت کننده در ساعت 13:30 به پایان رسید.

آخرین اخبار