گزارش کارگاه مجازی با عنوان “نگارش و انتشار مقالات علمی برای نشریات بین المللی”

کارگاه نگارش و انتشار مقالات علمی برای نشریات بین المللی در روز پنجشنبه 1 آبان 1399 با تدریس جناب آقای دکتر علیرضا اسفندیاری مقدم به صورت مجازی برگزار شد.

در این کارگاه که توسط انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران برگزار شد در ساعت 10 برگزار شد. در ابتدا دکتر اسفندیاری مقدم ضمن خیر مقدم به شرکت کنندگان در این کارگاه به بیان مطالبی در خصوص نگارش و  انتشار آن ها در مجلات بین المللی پرداختند.

در بخش اول مطالبی از جمله مقدمه ای درخصوص موضوع کارگاه بیان شد. در ادامه به صورت عملی به جستجو در سایت ها و پایگاه های اطلاعاتی به منظور یافتن مجلات مفید برای مقالات پرداخته شد. سپس به بیان نکات آموزشی دیگر که مسائل کلیدی در نگارش مقالات علمی هست پرداخته شد.

در انتهای جلسه نیز دکتر اسفندیاری مقدم به پاسخ سوالات شرکت کنندگان در کارگاه پرداختند. این کارگاه در ساعت 13 به اتمام یافت.

آخرین اخبار