گزارش کارگاه “تحلیل محتوای کیفی با استفاده از نرم افزار MAXQDA (عملی)”

کارگاه “تحلیل محتوای کیفی با استفاده از نرم افزار MAXQDA (عملی)” توسط انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی ایران در تاریخ پنجشنبه 10 مهر 1399 از ساعت 9 الی 12 ظهر برگزار شد.

این کارگاه که با حضور بیش از 38 نفر از استادان و دانشجویان برگزار شد، نحوه عملی استفاده از نرم افزار MAXQDA در تحلیل محتوای کیفی در پژوهش ها بیان شد. در بخش اول این کارگاه در مورد نحوه ورود داده ها، نحوه کدگذاری و نحوه ایجاد پروژه و نحوه ورود محتوا و مدارک و در بخش دوم در مورد نحوه کدگذاری، انواع کدگذاری توضیحاتی داده شد. در بخش سوم نیز نحوه گرفتن گزارش ها از کدها و مدارک و همچنین نحوه ترسیم گرافیکی داده های به دست آمده توضیحاتی ارائه شد

در پایان نیز مدرس کارگاه به سوالات شرکت کنندگان پاسخ  دادند. این کارگاه در ساعت 14 به پایان رسید.

آخرین اخبار