گزارش دومین جلسه مشترک کمیته‌های انجمن

*********************************************************************

دستور جلسه:

– ارائه گزارش دكتر عليپور حافظي در باره موضوع و برنامه هاي فصلي انجمن

– ارائه گزارش دكتر عليپور حافظي و مهندس جلالي منش در مورد موضوع، محورها و نحوه اجراي كنفرانس سالانه انجمن

– بحث و تصميم گيري در زمينه موضوع پژوهش ملي توسط كميته پژوهش انجمن

– ارائه گزارش خانم درخوش در مورد پيشرفت طرح توليد پايگاههاي اطلاعاتي

– ارائه گزارش آقاي حبيبي در مورد پيشرفت طرح ارزيابي پايان نامه ها

 

******************************************************************

صورت جلسه:

– پیرو بحث های صورت گرفته در مورد نحوه برگزاری همایش ماهانه و کارگاه آموزشی انجمن بصورت فصلی، در فصل زمستان موضوع برنامه ریزی استراتژیک در کتابخانه ها در نظر گرفته شد. بخش سخنرانی به موضوع برنامه­ريزي استراتژيك در كتابخانه­ها اختصاص يافت. محورهاي سخنراني به معرفی محیط های کتابخانه ای و الزامات و نیازمندی آن، نقش برنامه ریزی استراتژیک در مدیریت اثربخش سازمان ها و برنامه ریزی استراتژیک در کتابخانه ها اختصاص يافت. در بخش نشست تخصصی موضوع برنامه ریزی استراتژیک در کتابخانه های دانشگاهی و تخصصي ایران: ضرورت ها، موانع و چالش ها مشخص شد. در بخش کارگاه موضوع برنامه ریزی استراتژیک در کتابخانه ها پیشنهاد شد. محصول این فعالیت گزارش و درج آن در خبرنامه انجمن و کتاب کلیات، تهیه دستنامه برنامه ریزی استراتژیک خواهد بود.

 

– مهندس جلالی منش گزارشی را در مورد موضوع و محورهای کنفرانس سالانه انجمن ارائه نمودند که فایل آن برای بررسی های بعدی برای اعضا شرکت کننده در جلسه ارسال خواهد شد. عنوان مشخص شده براي كنفرانس مذكور هر كتابخانه، يك رصدخانه تعيين شد. همچنين مشخص شد كه كنفرانس مذكور به صورت سفارش ارائه مقاله و فراخوان به اجرا درخواهد آمد.

 

– مقرر شد اعضا در مورد موضوعات مطرح شده در مورد انجام یک پژوهش ملی توسط کمیته پژوهش انجمن بررسی و مطالعه و نظرات خود را برای جلسه اینده اعلام نمایند. موضوعات پيشنهادي: بررسی میزان نقش کتابخانه ها در سرانه مطالعه جامعه، بررسی میزان مطالعه سرانه در کشور، مطالعه وضعیت کتابخانه ها در کشور تعيين شدند.

 

– خانم درخوش در مورد ملزومات و مواردی که باید در تولید پایگاه های اطلاعاتی گروه های کتابداری و اعضا هیات علمی مورد توجه قرار گیرد گزارشی ارائه نمودند. مقرر شد کمیته ای برای انجام این کار تشکیل گردد. البته برای تولید این نوع از پایگاه های اطلاعاتی توجه به امکانات وب سایت جدید انجمن ضروری است و مورد تاکید قرار گرفت. دکتر علیپور لزوم ایجاد چنین پایگاه هایی را مرجع بودن انجمن در جامعه کتابداری دانست و اظهار داشت كه انجمن بايد تحت هر شرايطي اقدام به توليد، روزآمدسازي و اشاعه پايگاه­هاي اطلاعاتي مذكور نمايد.

آخرین اخبار