بایگانی آذر ۱۶, ۱۳۹۰

گزارش دومین جلسه مشترک کمیته‌های انجمن

تاریخ برگزاری: یکشنبه ۱۳/۰۹/۱۳۹۰

ساعت شروع: ۱۶ – ساعت خاتمه: ۱۸

اعضای حاضر در جلسه: ، دکتر مهدی علیپور حافظی، مریم اسدی، ابراهیم عمرانی، عباس رجبی، سحر مهربان، اسماعیل حبیبی، لیلا شعبانی، فاطمه فریدوش، ملیحه درخوش، لیلا نیامیر، بابک جعفرزاده، یوسف عابدی، سعید نظاره، مهندس عمار جلالی منش، علیرضا انتهایی، دکتر یزدان منصوریان، دکتر حمیدرضا جمالی مهموئی، داریوش علیمحمدی،‌ رضا شجریان

ادامه مطلب

گزارش سومین جلسه مشترک کمیته‌های انجمن

تاریخ برگزاری: یکشنبه ۲۷/۰۹/۱۳۹۰

ساعت شروع: ۱۶ – ساعت خاتمه: ۱۸

اعضای حاضر در جلسه: ، دکتر مهدی علیپور حافظی، مریم اسدی، ابراهیم عمرانی، عباس رجبی، اسماعیل حبیبی، لیلا شعبانی، فاطمه فریدوش، ملیحه درخوش، دکتر حمیدرضا جمالی مهموئی، حمیدرضا رادفر، دکتر داریوش مطلبی،‌ مهشید کریمی

ادامه مطلب

تقدیر رئیس کمیسیون انجمن‌های علمی ایران از انجمن

نظر به انتخاب آن انجمن

به عنوان انجمن علمی برتر در پنجمین جشنواره بین المللی فارابی در سال ۱۳۹۰، بدینوسیله مراتب سپاس و تقدیر خود را از زحمات مستمر جنابعالی و سایر اعضای هیات مدیره آن انجمن محترم اعلام می دارم.

ادامه مطلب