بایگانی دسامبر 7, 2011

گزارش دومین جلسه مشترک کمیته‌های انجمن

تاريخ برگزاري: یکشنبه 13/09/1390

ساعت شروع: 16 – ساعت خاتمه: 18

اعضای حاضر در جلسه: ، دکتر مهدی علیپور حافظی، مريم اسدي، ابراهیم عمرانی، عباس رجبی، سحر مهربان، اسماعیل حبیبی، لیلا شعبانی، فاطمه فریدوش، ملیحه درخوش، لیلا نیامیر، بابک جعفرزاده، یوسف عابدی، سعید نظاره، مهندس عمار جلالی منش، عليرضا انتهایی، دکتر یزدان منصوریان، دکتر حميدرضا جمالی مهموئی، داريوش عليمحمدي،‌ رضا شجريان

ادامه مطلب

گزارش سومین جلسه مشترک کمیته‌های انجمن

تاريخ برگزاري: یکشنبه 27/09/1390

ساعت شروع: 16 – ساعت خاتمه: 18

اعضای حاضر در جلسه: ، دکتر مهدی علیپور حافظی، مريم اسدي، ابراهیم عمرانی، عباس رجبی، اسماعیل حبیبی، لیلا شعبانی، فاطمه فریدوش، ملیحه درخوش، دکتر حميدرضا جمالی مهموئی، حمیدرضا رادفر، دکتر داریوش مطلبی،‌ مهشيد كريمي

ادامه مطلب

تقدیر رئیس کمیسیون انجمن‌های علمی ایران از انجمن

نظر به انتخاب آن انجمن

به عنوان انجمن علمی برتر در پنجمین جشنواره بین المللی فارابی در سال 1390، بدینوسیله مراتب سپاس و تقدیر خود را از زحمات مستمر جنابعالی و سایر اعضای هیات مدیره آن انجمن محترم اعلام می دارم.

ادامه مطلب