جایزه ملی پوری سلطانی

 

جایزه شادروان پوری سلطانی (به اثر پژوهشی و یا ابزار حرفه‌ای برگزیده در حوزه علم اطلاعات و دانش‌شناسی)

 

سال 1395:

در این بخش هیچ اثری موفق نشد امتیاز لازم را برای دریافت جایزه ملی کسب کند. کمیته علمی همایش با توجه به امتیازات آثار مورد بررسی، اثر زیر (تالیف: دکتر سعیده اکبری داریان و همکاران) را شایستۀ تقدیر معرفی کرد:

AKBARI-DARYAN, Saeedeh and KHOSRAVI, Fariborz and EBRAHIMI, Mahdi and BAGHERI MAHABADI, Hassan (۲۰۱۶) SKOSification of Trilingual Cultural Thesaurus (TCH(of National Library of Iran (NLI): A step in line with NLI’s Linked Data strategy. Paper presented at: IFLA WLIC ۲۰۱۶ – Columbus, OH – Connections. Collaboration. Community .

تندیس تقدیر از اثر برگزیده حرفه‌ای و لوح تقدیر از سوی انجمن و یک سکه بهار آزادی از سوی خانه کتاب به برگزیدگان اهداء گردید.

 

سال 1396:

حمیدرضا جمالی مهموئی، فریبرز خسروی، ابراهیم افشار، سید مهدی طاهری به عنوان داوران بخش جایزه پوری سلطانی از بین ۹ اثر دریافتی کتاب «استاندارد خدمات کتابخانه عمومی برای نابینایان و کم بینایان» تالیف کارگروه استاندارد نهاد کتابخانه های عمومی کشور را با امتیاز ۷۷,۲۵ شایسته تقدیر و برگزیده اعلام کردند.

 

سال 1397:

از بین 22 اثر دریافتی برای جایزه ملی پوری سلطانی، طرح پژوهشی با عنوان «ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺎرك اﯾﺮان:  ﻓﺮﻣﺖ ﮐﺘﺎﺑﺸﻨﺎﺧﺘﯽ» با امتیاز 276 واجد دریافت جایزه ملی معرفی شد. این جایزه به مجری این طرح خانم دکتر سعیده اکبری داریان و ده نفر از همکاران طرح اهدا شد. داوران این بخش حمیدرضا جمالی مهموئی، مهدی علیپور حافظی و ابراهیم عمرانی بودند.

 

سال 1398:

پایان نامه دکتری دکتر معصومه نیک نیا با عنوان «پیاده سازی الگوی مرجع مفهومی سی داک CIDOC CRM)) برای حوزه باستان شناسی ایران» با امتیاز 282، استادان راهنما: دکترحمید رضا جمالی مهموئی و اُیویند آیده/ استاد مشاور: دکتر داریوش علیمحمدی واجد دریافت جایزه ملی معرفی شد. داوران جایزه ملی استاد پوری سلطانی: دکتر رحمت الله فتاحی، دکتر مرتضی کوکبی و ابراهیم عمرانی بودند.

آخرین اخبار