کمیته برنامه‌ریزی و بهبود مستمر

کمیته برنامه‌ریزی و ارزشیابی انجمن در  جلسه هیات مدیره انجمن علمی کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران دوره چهارم در تاریخ 09/12/1390 با نام کمیته نظارت و ارزشیابی به تصویب رسید.

تشکیل این کمیته به علت نیازهای اعلام‌شده از سوی کتابداران و در راستای ماموریت‌های جدید انجمن‌های علمی که از سوی کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران مورد تاکید قرار گرفته بود، در جلسه هیات مدیره انجمن مطرح و به اتفاق آرا به تصویب رسید. مسئولیت کمیته در همان زمان به عهده دکتر فریبرز خسروی از اعضای موسس و هیات مدیره انجمن قرار گرفت.

در دوره پنجم، در جلسه هیات مدیره در تاریخ 1392/02/24، نام این کمیته به “برنامه‌ریزی و ارزشیابی” تغییر یافت و مسئولیت آن به فرامرز مسعودی عضو هیات مدیره واگذار شد.

از شروع دوره ششم (اردیبهشت 1395)، این کمیته با نام “برنامه‌ریزی و بهبود مستمر” و با مسئولیت فرامرز مسعودی ادامه فعالیت می دهد.

  • تدوین، اجرا و بازنگری برنامه‌های استراتژیک انجمن؛
  • هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی‌های سالانه انجمن و نظارت بر انجام و تحقق آن‌ها؛
  • تهیه و تنطیم گزارش‌های عملکرد انجمن با همکاری کمیته‌ها و شاخه‌های استانی و ارائه آن‌ها به مجامع و سازمان‌های مربوط؛
  • استانداردسازی و ارتباط با سازمان ملی استاندارد؛
  • تهیه و تدوین روش‌های اجرایی و دستورالعمل‌های مورد نیاز انجمن با همکاری کمیته‌های تخصصی؛
  • تهیه مدل‌های مناسب برای ارزیابی و ارتقاء کیفیت خدمات آموزشی، پژوهشی و حرفه‌ای در موضوع فعالیت انجمن؛
  • تدوین و ارائه پروژه‌های بهبود بر اساس نظرها و پیشنهادهای دریافتی؛
  • تنظیم فعالیت‌های انجمن بر مبنای معیارهای کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
نام و نام خانوادگیسمترایانامه
فرامرز مسعودی   مسئول کمیتهassess [at] ilisa.ir
دکتر سمیه آخشیکهمکار کمیتهsomakhshik [at] gmail.com
دکتر امیررضا اصنافی همکار کمیتهaasnafi [at] gmail.com
دکتر زینب پاپیهمکار کمیتهzeinab_papi12 [at] yahoo.com
مهسا پورحقانیهمکار کمیتهm.aban819 [at] gmail.com
گیتی حیدریهمکار کمیتهg.heydari [at] cbi.ir
فاطمه خانشیهمکار کمیتهkhaneshi2013 [at] gmail.com
دکتر رضا رجبعلی بگوهمکار کمیتهreza.beglou [at] gmail.com
دکتر میترا صمیعیهمکار کمیتهsamiei.mitra66 [at] gmail.com
دکتر مهدی علیپور حافظیهمکار کمیتهmeh.hafezi [at] gmail.com
دکتر داریوش علی‌محمدیهمکار کمیتهwebliographer [at] gmail.com
ابراهیم عمرانیهمکار کمیتهemraniebs [at] gmail.com
سمانه  نوذرهمکار کمیتهsamaneh.nouzar [at] gmail.com

 

  • با نشانی assess [at] ilisa.ir در ارتباط باشید.

آخرین اخبار