آثار منتشر شده

نشست‌های هم‌اندیشی و مقاله‌های نخستین کنگره سالانه متخصصان علوم اطلاعات ایران

به کوشش: ابراهیم افشار زنجانی، ابراهیم عمرانی، فرامرز مسعودی

ویراست اول، آبان ۱۳۹۴

کتابشناسی علم سنجی

تدوین: حمیدرضا جمالی مهموئی

(با همکاری کمیته پژوهش انجمن کتابداری و اطلاع رسانی)

 ویراست پنجم، آبان ۱۳۹۳

مجموعه مقالات نخستین همایش ملی کتابخانه‌های دیجیتالی

زیرنظر: دکتر مهدی علیپور حافظی 

(با همکاری پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران)

 ویراست اول، بهمن ۱۳۹۲

مجموعه مقالات همایش ملی هرکتابخانه یک رصدخانه

زیرنظر:دکتر مهدی علیپور حافظی، حمیدرضا جمالی مهموئی

ویراست اول، بهمن ۱۳۹۱

مجموعه مقالات همایش‌های انجمن کتابداری و اطلا‌ع‌رسانی; جلد اول (۱۳۷۹-۱۳۸۱)

به کوشش: دکتر محسن حاجی‌زین‌العابدینی 

 ویراست اول، ۱۳۸۴

مجموعه مقالات همایش‌های انجمن کتابداری و اطلا‌ع‌رسانی; جلد دوم (۱۳۸۲)

به کوشش: دکتر محسن حاجی‌زین‌العابدینی 

 ویراست اول، ۱۳۸۴

مجموعه مقالات همایش‌های انجمن کتابداری و اطلا‌ع‌رسانی; جلد سوم (۱۳۸۵-۱۳۸۳)

به کوشش: دکتر محسن حاجی‌زین‌العابدینی 

 ویراست اول، ۱۳۸۴

مجموعه مقالات همایش‌ سازمان‌دهی اطلاعات رویکردها و راهکارهای نوین

به کوشش: دکتر محسن حاجی‌زین‌العابدینی، داریوش علیمحمدی 

 ویراست اول، ۱۳۸۹

آخرین اخبار