کمیته انتشارات

 کمیته انتشارات (کا) انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران(اکتا) با هدف نظارت و ارزیابی انتشارات رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی راه‌اندازی شد. در راستای تحقق این اهداف، کمیته انتشارات در تلاش است تا فعالیت­های خود را انتشار نشریه علمی-پژوهشی و الکترونیکی، انتشار کتاب‌های مرتبط با فعالیت‌های انجمن و برگزاری جلسه‌های نقد کتاب دنبال نماید. همچنین، همچنین این کمیته از طریق ارتباط با کمیته‌های دیگر همچون کمیتۀ ارزیابی، پژوهش، روابط عمومی، آموزش و استان­ها (شاخه­ها) برنامه­های خود را دنبال خواهد کرد.

 اهداف این کمیته شامل نظارت و ارزیابی انتشارات رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی، انتشار نشریه علمی-پژوهشی و الکترونیکی و کتاب‌‌های مرتبط با فعالیت‌های انجمن است.

  • برگزاری جلسه‌های نقد کتاب(برگزاری جلسه های منظم نقد کتاب با همکاری دانشگاه‌ها، مراکزاطلاعاتی و غیره و انتشار نقد کتاب در نشریه‌های نقد)
  • نظارت و ارزیابی انتشارات رشته (تدوین تفاهم‌نامه‌های نظارتی و ارزیابانه برای انتشارات رشته)
  • انتشار نشریه علمی-پژوهشی و الکترونیکی انجمن (انتشار روزآمد و مستمر نشریه‌های الکترونیکی و چاپی)
  • انتشار کتاب‌های انجمن (انتشار گزارش همایش‌های انجمن و سایر شاخه‌های استانی)
نام و نام خانوادگیسمترایانامه
دکتر رضا رجبعلی بگلومسئول کمیته Publication@ilisa.ir
 سید ابراهیم عمرانیهمکار کمیتهemraniebs@gmail.com 
فرامرز مسعودیهمکار کمیته f_masoudi@yahoo.com
 دکتر داریوش مطلبیهمکار کمیتهdariushmatlabi@gmail.com 
دکتر محمد زره‌سازهمکار کمیتهmzerehsaz@gmail.com
دکتر سمیه سادات آخشیکهمکار کمیتهsomakhshik@gmail.com
عطیه باعستانی تجلیهمکار کمیتهatiebaghestany20@gmail.com
نجمه رحیمیهمکار کمیتهnjrh1365@gmail.com
آرزو کرباسیهمکار کمیتهkarbasi.aezoo@gmail.com
نرگس ملکوتیهمکار کمیتهnargess.malakooti@gmail.com
بهار قادریهمکار کمیتهghaderi6586
  • با نشانی Publication [at] ilisa.ir در ارتباط باشید.

آخرین اخبار