کمیته انتشارات
 کمیته انتشارات (کا) انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران(اکتا) با هدف نظارت و ارزیابی انتشارات رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی راه‌اندازی شد. در راستای تحقق این اهداف، کمیته انتشارات در تلاش است تا فعالیت­های خود را انتشار نشریه علمی-پژوهشی و الکترونیکی، انتشار کتاب‌های مرتبط با فعالیت‌های انجمن و برگزاری جلسه‌های نقد کتاب دنبال نماید. همچنین، همچنین این کمیته از طریق ارتباط با کمیته‌های دیگر همچون کمیتۀ ارزیابی، پژوهش، روابط عمومی، آموزش و استان­ها (شاخه­ها) برنامه­های خود را دنبال خواهد کرد.

 اهداف این کمیته شامل نظارت و ارزیابی انتشارات رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی، انتشار نشریه علمی-پژوهشی و الکترونیکی و کتاب‌‌های مرتبط با فعالیت‌های انجمن است.

  • برگزاری جلسه‌های نقد کتاب(برگزاری جلسه های منظم نقد کتاب با همکاری دانشگاه‌ها، مراکزاطلاعاتی و غیره و انتشار نقد کتاب در نشریه‌های نقد)
  • نظارت و ارزیابی انتشارات رشته (تدوین تفاهم‌نامه‌های نظارتی و ارزیابانه برای انتشارات رشته)
  • انتشار نشریه علمی-پژوهشی و الکترونیکی انجمن (انتشار روزآمد و مستمر نشریه‌های الکترونیکی و چاپی)
  • انتشار کتاب‌های انجمن (انتشار گزارش همایش‌های انجمن و سایر شاخه‌های استانی)

نام عضو

سمت

پست الکترونیکی

محبوبه قربانی

مسئول کمیته

mahghorbani1353[at]gmail.com

سعیده اکبری داریان

عضو کمیته

sakbaridaryan[at]gmail.com

محسن حاجی زین العابدینی  

عضو کمیته

zabedini[at]gmail.com

محمد زره‌ساز

عضو کمیته

Mzerehsaz[at]gmail.com

علی صادق زاده 

عضو کمیته

sadeghzadeh3832[at]yahoo.com

فرامرز مسعودی 

عضو کمیته

f_masoudi[at]yahoo.com

داریوش مطلبی

عضو کمیته

dariushmatlabi[at]gmail.com

حمیده معماری 

عضو کمیته

hmeamari[at]yahoo.com

فرزانه بهارلو

عضو کمیته

Farzanehbaharluo[at]gmail.com

  • با نشانی Publication [at] ilisa.ir در ارتباط باشید.

آخرین اخبار