کمیته آرشیو

پیش از شکل‌گیری دومین کنگره سالانه متخصصان علوم اطلاعات ایران کارگروه آرشیو به پیشنهاد و همت آقایان دکتر سعید رضایی شریف آبادی و دکتر فریبرز خسروی شکل گرفت و شروع کار آن به دکتر غلامرضا عزیزی محول شد و خوشبختانه توانست ضمن برگزاری نشست: آرشیو و مسائل آن (ساختمان کتابخانه ملی؛ تالار حکمت؛ 16آبان 1395) در نشست دسترسی آزاد به اطلاعات در سالن اصلی مشارکت جوید. از آن پس برنامه‌های نشست‌های کارگروه در حال انجام است.

اهداف کلی کمیته به شرح زیر است:

  • برقراري ارتباط علمي با انجمن‌هاي بين‌المللي آرشیوی
  • همکاری با انجمن‌ها، دانشگاه‌ها و مراکز پژوهش و مطالعاتی داخل و خارج از کشور در زمینه مطالعات آرشیوی
  • برنامه‌ريزي برای آموزش، همگرایی، روزآمدسازی اطلاعات و کمک به ارتقای حرفه‌ای آرشیودار­ان
  • اعتلای مقام آرشیودار و علم آرشیو، نشان دادن اهمیت وجودی آرشیو و ارائه مفهومی صحیح از آرشیو

نام و نام خانوادگی

سمت

ایمیل

غلامرضا عزیزی

مسئول کمیته

greazizi@gmail.com

دکتر امیررضا اصنافی

عضو کمیته

aasnafi@gmail.com

دکتر ربابه معتقدی

عضو کمیته

zarrin.be@gmail.com

دکتر ساناز باغستانی

عضو کمیته

 

دکتر زهرا ضرغامی

عضو کمیته

zarghami_z@yahoo.com

بهناز زرین کلکی

عضو کمیته

zarrin.be@gmail.com

آخرین اخبار