کارگاه مجازی با عنوان “آشنایی با مفاهیم مرجع دیجیتالی و شیوه های حفاظت از آن ها” برگزار شد.

کارگاه مجازی  با عنوان “آشنایی با مفاهیم مرجع دیجیتالی و شیوه های حفاظت از آن ها ” با تدریس سرکار خانم دکتر میترا صمیعی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی و عضو هیئت مدیره و مسئول کمیته آموزش انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی ایران در روز یکشنبه مورخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹ از ساعت ۹ الی ۱۳ برگزار شد.

معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه فرهنگیان با همکاری انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی ایران کارگاه مجازی  با عنوان “آشنایی با مفاهیم مرجع دیجیتالی و شیوه های حفاظت از آن ها “با تدریس سرکار خانم دکتر میترا صمیعی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی و عضو هیئت مدیره و مسئول کمیته آموزش انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی ایران در روز یکشنبه مورخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹ از ساعت ۹ الی ۱۳  به منظور توانمند سازی کتابداران کتابخانه های مراکز دانشگاه فرهنگیان  برگزارکرد.

در ابتدا دکتر صمیعی چنین گفتند: پیشرفت‌های اخیر در وب جهان‌گستر، اینترنت، موتورهای جستجو، توانایی بسیار بالا در ذخیره و پردازش با فناوری رایانه‌ای، افزایش تعداد انتشارات الکترونیکی، ایجاد پایگاه‌های تخصصی اطلاعات و غیره زمینه‌ساز ایجاد و توسعه یک محیط مرجع وب‌مبنا با عناوینی همچون «میز مرجع دیجیتال» شده است. میز مرجع دیجیتالی از جمله نظام‌هایی است که کتابخانه‌ها و کتابداران را در نیل به هدف فوق در بخش مرجع یاری می‌نماید. خدمات مرجع مجازی را به عنوان سرویسی تعریف می کند که ابزارهای الکترونیکی بسیاری را دربردارد و همگی از اینترنت استفاده می ‌کنند. برخی از پست الکترونیکی، همایش ویدیویی، فهرست‌های پستی و اتاق‌های گفتگوی اینترنتی، به عنوان نمونه‌هایی از مرجع مجازی استفاده می کنند.

وی گفت: در طراحی نرم‌افزار میز مرجع دیجیتالی، جنبه‌های مختلفی برای هر یک از مدل‌های ارتباطی وجود دارد که متناسب با فناوری به ‌کار گرفته ‌شده در آن مدل، باید عمل شود. به دلیل تنوع مدل‌های ارائه ‌دهنده خدمات مرجع دیجیتالی، تأکید بر دو نمونه از مدل‌های ارتباطی مرجع ناهمزمان، یعنی خدمات مرجع از طریق پست الکترونیکی، و خدمات مرجع از طریق فرم وبی و مدل ارتباطی مرجع همزمان  مانند گفتگوی پیوسته (چت) می شود.

ایشان درزمینه شیوه های حفاظت از منابع دیجیتالی چنین گفتند: حفاظت رقمی مجموعه فعالیت‌ هایی است که هدف آن تضمین دستیابی به مواد رقمی در طول زمان است. حفاظت رقمی  شامل سیاست‌ها، راهبردها و عملیاتی است که دستیابی به اطلاعات در قالب‌های رقمی را در طول زمان تضمین می‌نماید. سوالاتی مطرح است و اینکه : چرا باید مواد رقمی حفاظت شوند؟ ؛چه کسی مسئولیت حفاظت آنها را برعهده دارد؟ ؛چقدر مشکل حفاظت رقمی  جدی است؟ وضعیت کنونی آگاهی ما از مسائل حفاظت رقمی چقدر است؟

سپس دکتر صمیعی به راهبردهای حفاظت دیجیتالی؛ استانداردهای ایزو در زمینه حفاظت دیجیتالی و امنیت داده ها؛ شناسگرهای دائمی و نقش آن ها در حفاظت داده ها و معرفی انواع آن؛ تحلیلی از اشیای دیجیتالی و شیء حفاظت، قالب های استاندارد ذخیره سازی داده ها بدون از دست رفتن داده ها؛ فراداده های حفاظتی و حقوقی و فراداده حفاظت پرمیس و مدل داده آن ؛پروژه های مطرح ومهم در حفاظت دیجیتالی پرداختند. جلسه با پرسش و پاسخ حاضران در ساعت ۱۳ به پایان رسید.

آخرین اخبار