کارگاه مجازی با عنوان “آشنایی با مفاهیم مرجع دیجیتالی و شیوه های حفاظت از آن ها” برگزار شد.

کارگاه مجازی  با عنوان “آشنایی با مفاهیم مرجع دیجیتالی و شیوه های حفاظت از آن ها ” با تدریس سرکار خانم دکتر میترا صمیعی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی و عضو هیئت مدیره و مسئول کمیته آموزش انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی ایران در روز یکشنبه مورخ 30 آذر ماه 1399 از ساعت 9 الی 13 برگزار شد.

معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه فرهنگیان با همکاری انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی ایران کارگاه مجازی  با عنوان “آشنایی با مفاهیم مرجع دیجیتالی و شیوه های حفاظت از آن ها “با تدریس سرکار خانم دکتر میترا صمیعی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی و عضو هیئت مدیره و مسئول کمیته آموزش انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی ایران در روز یکشنبه مورخ 30 آذر ماه 1399 از ساعت 9 الی 13  به منظور توانمند سازی کتابداران کتابخانه های مراکز دانشگاه فرهنگیان  برگزارکرد.

در ابتدا دکتر صمیعی چنین گفتند: پيشرفت‌های اخير در وب جهان‌گستر، اينترنت، موتورهای جستجو، توانايی بسيار بالا در ذخيره و پردازش با فناوری رايانه‌ای، افزايش تعداد انتشارات الکترونيکی، ايجاد پايگاه‌های تخصصی اطلاعات و غیره زمينه‌ساز ايجاد و توسعه يک محيط مرجع وب‌مبنا با عناويني همچون «ميز مرجع ديجيتال» شده است. ميز مرجع ديجیتالي از جمله نظام‌هايی است که کتابخانه‌ها و کتابداران را در نيل به هدف فوق در بخش مرجع ياری می‌نمايد. خدمات مرجع مجازي را به عنوان سرويسی تعريف می كند كه ابزارهای الكترونيكی بسياری را دربردارد و همگی از اينترنت استفاده می ‌كنند. برخی از پست الكترونيكی، همايش ويديويی، فهرست‌های پستی و اتاق‌های گفتگوی اينترنتی، به عنوان نمونه‌هايی از مرجع مجازی استفاده می كنند.

وی گفت: در طراحی نرم‌افزار ميز مرجع ديجيتالي، جنبه‌های مختلفی براي هر يك از مدل‌های ارتباطی وجود دارد که متناسب با فناوری به ‌کار گرفته ‌شده در آن مدل، بايد عمل شود. به دليل تنوع مدل‌های ارائه ‌دهنده خدمات مرجع ديجيتالی، تأکيد بر دو نمونه از مدل‌های ارتباطی مرجع ناهمزمان، يعنی خدمات مرجع از طريق پست الکترونيکی، و خدمات مرجع از طريق فرم وبي و مدل ارتباطی مرجع همزمان  مانند گفتگوی پیوسته (چت) می شود.

ایشان درزمینه شیوه های حفاظت از منابع دیجیتالی چنین گفتند: حفاظت رقمی مجموعه فعاليت‌ هايی است که هدف آن تضمين دستيابي به مواد رقمی در طول زمان است. حفاظت رقمی  شامل سياست‌ها، راهبردها و عملياتي است که دستيابي به اطلاعات در قالب‌های رقمی را در طول زمان تضمين می‌نمايد. سوالاتی مطرح است و اینکه : چرا باید مواد رقمی حفاظت شوند؟ ؛چه کسی مسئولیت حفاظت آنها را برعهده دارد؟ ؛چقدر مشکل حفاظت رقمی  جدی است؟ وضعیت کنونی آگاهی ما از مسائل حفاظت رقمی چقدر است؟

سپس دکتر صمیعی به راهبردهای حفاظت دیجیتالی؛ استانداردهای ایزو در زمینه حفاظت دیجیتالی و امنیت داده ها؛ شناسگرهای دائمی و نقش آن ها در حفاظت داده ها و معرفی انواع آن؛ تحلیلی از اشیای دیجیتالی و شیء حفاظت، قالب های استاندارد ذخیره سازی داده ها بدون از دست رفتن داده ها؛ فراداده های حفاظتی و حقوقی و فراداده حفاظت پرمیس و مدل داده آن ؛پروژه های مطرح ومهم در حفاظت دیجیتالی پرداختند. جلسه با پرسش و پاسخ حاضران در ساعت 13 به پایان رسید.

آخرین اخبار