چهارمین نشست تخصصی (لایو) انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران با موضوع «کتابخانه‌ها و آرشیوها در بحران‌های اجتماعی پساکرونا» برگزار خواهد شد

چهارمین نشست تخصصی (لایو) انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران با موضوع «کتابخانه‌ها و آرشیوها در بحران‌های اجتماعی پساکرونا» در روز سه‌شنبه 21 مرداد 1399 و از ساعت 21 تا 23 در صفحه اینستگرام انجمن برگزار خواهد شد.

در این نشست مهمانان زیر مباحث خود را ارائه می‌دهند:

دکتر جبار رحمانی (عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی)

دکتر صالح زمانی (دانش‌آموخته جامعه‌شناسی دانشگاه بروکسل و سردبیر آی بولتن)

 

مجری-کارشناس این نشست دکتر محمد زره‌ساز عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی و مسئول کمیته پژوهش انجمن علمی کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران خواهد بود.

 

آخرین اخبار