چهارمین جلسه مشترک کمیته‌های انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران برگزار شد.

 

دستور جلسه:

  1. تصمیم گیری در زمینه موضوع و نحوه انجام پژوهش ملی
  2. ارائه گزارش دکتر علیپور حافظی و مهندس جلالی منش در مورد کنفرانس ملی هر کتابخانه یک رصدخانه
  3. بحث و بررسی در زمینه گزارش خانم درخوش و همکاران با موضوعیت پایگاه اطلاعاتی گروههای آموزشی، اعضای هیئت علمی
  4. ارائه گزارش دکتر علیپور حافظی در مورد برنامه زمستان انجمن با محوریت برنامه ریزی استراتژیک

آخرین اخبار