چهارمين جلسه مشترك كميته‌هاي انجمن كتابداري و اطلاع‌رساني ايران برگزار شد.

 

دستور جلسه:

  1. تصميم گيري در زمينه موضوع و نحوه انجام پژوهش ملي
  2. ارائه گزارش دكتر عليپور حافظي و مهندس جلالي منش در مورد كنفرانس ملي هر كتابخانه يك رصدخانه
  3. بحث و بررسي در زمينه گزارش خانم درخوش و همكاران با موضوعيت پايگاه اطلاعاتي گروههاي آموزشي، اعضاي هيئت علمي
  4. ارائه گزارش دكتر عليپور حافظي در مورد برنامه زمستان انجمن با محوريت برنامه ريزي استراتژيك

آخرین اخبار