بایگانی دی ۱۰, ۱۳۹۰

چهارمین جلسه مشترک کمیته‌های انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران برگزار شد.

چهارمین جلسه مشترک کمیته های انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران روز یکشنبه ۱۱ دی ماه ۱۳۹۰ از ساعت ۱۶-۱۸ در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، طبقه ششم سالن جلسات برگزار خواهد شد. لذا از تمامی اعضای کمیته ها، متخصصان و علاقه مندان دعوت می شود تا در این جلسه حضور به هم رسانده و انجمن را در مسیر رشد خود راهنمایی نمایند.

ادامه مطلب