هیئت مدیره

رئیس انجمن: دکتر سعید رضایی شریف‌آبادی

نائب رئیس: دکتر  مریم اسدی 

دبیر: دکتر رحمان معرفت

خزانه‌دار : دکتر پریسا پاسیار

مسئول کمیته آموزش: دکتر مریم اسدی

مسئول کمیته انتشارات: دکتر محبوبه قربانی

مسئول کمیته بازاریابی: دکتر حمیده جعفری پاورسی

مسئول کمیته پژوهش (عضو علی‌البدل): دکتر سعیده اکبری داریان

مسئول کمیته روابط عمومی (عضو علی‌البدل): مریم انصاری

مسئول کمیته نوآوری و فناوری‌های نوظهور: مهندس رضا شهرابی

بازرسان: دکتر محسن حاجی زین‌العابدینی، دکتر امیررضا اصنافی

بازرس‌ (علی‌البدل): ساناز باغستانی

رئیس انجمن: دکتر فریبرز خسروی

نائب رئیس: دکتر ابراهیم افشار زنجانی

خزانه‌دار و مسئول کمیته روابط عمومی: دکتر مهرناز خراسانچی

دبیر و مسئول کمیته پژوهش: دکتر محمد زره‌ساز

مسئول کمیته آموزش: دکتر میترا صمیعی

مسئول کمیته انتشارات: مهسا پورحقانی

عضو هیات‌مدیره: دکتر مهدی علیپور حافظی

عضو علی البدل هیأت مدیره: دکتر امیررضا اصنافی

بازرسان: دکتر محسن حاجی‌زین‌العابدینی، پریسا پاسیار

نخستین مجمع عمومی انجمن اول اسفند ۱۳۷۹ در فرهنگسرای نیاوران تشکیل و اعضای نخستین هیأت مدیره انجمن انتخاب شدند. برای دوره ششم هیات مدیره، مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده انجمن روز ۲۹ فروردین با اعلام قبلی و با حضور نماینده کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در سالن ۲۰۰ نفره سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران برگزار شد. این مجامع که پس از مراسم بزرگداشت دکتر نوراله مرادی کتابدار، استاد، مدیر و عضو با سابقه انجمن برگزار شد، در پی دعوت رسمی از طریق درج در روزنامه اطلاعات سه شنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۴ و با حضور اعضای پیوسته انجمن رسمیت یافت.

دوره ششم هیات‌مدیره انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران: 1395- 1397

رئیس انجمن:دکتر فریبرز خسروی

نایب رئیس:دکتر سعید رضایی شریف‌آبادی

خزانه‌دار: فرامرز مسعودی

دبیر انجمن: دکتر امیررضا اصنافی

عضو اصلی: دکتر محمد زره‌ساز

عضو اصلی: دکتر رضا رجبعلی بگلو

عضو اصلی: مهرناز خراسانچی

عضو علی‌البدل: دکتر داریوش مطلبی

عضو علی‌البدل: رضا شهرابی فراهانی

بازرس اصلی: دکتر محسن حاجی زین العابدینی

بازرس اصلی: دکتر حسن کیانی

بازرس علی‌البدل: امیر مغربی

کمیته‌های انجمن در دوره ششم:

کمیته پژوهش:دکتر محمد زره‌ساز

کمیته آموزش: دکتر امیررضا اصنافی

کمیته روابط عمومی و بین‌الملل: مهرناز خراسانچی

کمیته انتشارات:دکتر رضا رجبعلی بگلو

کمیته برنامه‌ریزی و بهبود مستمر:فرامرز مسعودی

کمیته همایش‌ها: سید ابراهیم عمرانی

کمیته بازاریابی:دکتر رضا رجبعلی بگلو

کمیته فناوری‌های نوین:مصطفی امینی

کمیته شاخه‌های استانی:رضا شهرابی فراهانی

کمیته نسخه‌های خطی: –

کمیته آرشیو:دکتر غلامرضا عزیزی

کمیته زیرساخت فناوری انجمن:سید ابراهیم عمرانی- نسا رضایی

رئیس انجمن:دکتر سعید رضائی شریف آبادی

نایب رئیسدکتر ابراهیم افشار زنجانی

خزانه‌دار:فرامرز مسعودی

دبیر انجمن: دکتر مریم اسدی

عضو اصلی: دکتر فریبرز خسروی

عضو اصلی: دکتر حمیدرضا جمالی

عضو اصلی: دکتر مهدی علیپور حافظی

عضو علی‌البدل: دکتر فاطمه فهیم‌نیا

عضو علی‌البدل: ملیحه درخوش

بازرس اصلی: دکتر محسن حاجی زین العابدینی

بازرس اصلی: دکتر حسن کیانی

بازرس علی‌البدل: دکتر سعید اسدی

کمیته‌های انجمن در دوره پنجم:

کمیته پژوهش:دکتر حمیدرضا جمالی

کمیته آموزش: ملیحه درخوش

کمیته روابط عمومی و بین‌الملل: دکتر مهدی علیپور حافظی

کمیته انتشارات:دکتر ابراهیم افشار

کمیته برنامه‌ریزی و ارشیابی:فرامرز مسعودی

کمیته عضویت: دکترمریم اسدی

کمیته همایش ها: سید ابراهیم عمرانی

رئیس انجمن: دکتر سعید رضائی شریف آبادی

نائب رئیس: نورالله مرادی

کمیته پژوهش: دکتر مهدی علیپور حافظی

کمیته آموزش: سیدمهدی طاهری

کمیته روابط عمومی و روابط بین الملل: دکتر مریم اسدی

کمیته همایش ها: دکتر امیر اصنافی

کمیته انتشارات: دکتر سعید اسدی

خزانه دار: سید کاظم حافظیان رضوی

اعضای علی البدل هیأت مدیره: دکتر سعید اسدی، دکتر مریم اسدی

بازرسین: دکتر محسن حاجی زین العابدینی، دکتر افشین موسوی چلک

رئیس انجمن: دکتر رحمت الله فتاحی

نائب رئیس: نورالله مرادی

کمیته پژوهش: دکتر یزدان منصوریان

کمیته آموزش: دکتر محسن حاجی زین العابدینی

کمیته روابط عمومی و روابط بین الملل: داریوش علیمحمدی

دبیر انجمن و کمیته همایش ها: سید ابراهیم عمرانی

کمیته انتشارات: لیلا مکتبی فرد

خزانه دار: دکتر محسن حاجی زین العابدینی

اعضای علی البدل هیأت مدیره: فریبا افکاری، فرزاد دادرس، زهرا تهوری

بازرسین: عبد الرسول خسروی، دکتر افشین موسوی چلک، مژگان بابایی توسکایی

رئیس انجمن: دکتر فریبرز خسروی

نائب رئیس: دکتر رحمت الله فتاحی

کمیته پژوهش: دکتر رحمت الله فتاحی

کمیته آموزش: محمود شمسبد

کمیته روابط عمومی و سایت انجمن: دکتر محسن حاجی زین العابدینی

کمیته همایش ها: سید ابراهیم عمرانی

کمیته انتشارات: سیمین نیازی

خزانه دار: سید کاظم حافظیان رضوی

بازرسین: افشین موسوی چلک، احمد شعبانی (علی‌البدل)

رئیس انجمن: دکتر رحمت الله فتاحی

نائب رئیس: دکتر فاطمه اسدی گرکانی

کمیته پژوهش: عبدالحسین فرج پهلو

کمیته آموزش: محمود شمسبد

کمیته انتشارات: دکتر فریبرز خسروی

کمیته همایش‌ها: دکتر رحمت‌الله فتاحی

دبیر: مهرداد نیکنام

کمیته روابط عمومی: سعید رضایی شریف‌آبادی- محسن حاجی زین العابدینی

خزانه دار: سید کاظم حافظیان رضوی

اعضای علی البدل هیأت مدیره: عباس گیلوری، سعید رضایی شریف آبادی

بازرسان: احمد شعبانی، رضا اردلان (خانم شیبا کیانمهر بازرس علی‌البدل)

همکاران اصلی: سید ابراهیم عمرانی کمیته همایش‌ها

آخرین اخبار